Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunens högsta beslutande instans

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag.

I fullmäktige sitter 21 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Ljusnarbergs kommun. I princip allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i ett utskott eller i kommunstyrelsen.

Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Val till kommunfullmäktige

Du kan rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Resultat av 2018 års val till kommunfullmäktige i Ljusnarbergs kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige.

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) 8 ledamöter, 4 ersättare
  • Centerpartiet (C) 1 ledamöter, 3 ersättare
  • Liberalerna (L) 1 ledamot, 2 ersättare
  • Miljöpartiet (MP) 1 ledamöter, 2 ersättare
  • Moderata Samlingspartiet (M) 3 ledamöter, 2 ersättare
  • Sverigedemokraterna (SD) 6 ledamöter, 3 ersättare
  • Vänsterpartiet (V) 1 ledamöter, 2 ersättare

Presidium

Presidiet består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden med ansvar för fullmäktiges sammanträden, initiativ till och uppföljning av tillfälliga beredningar, kontakter med den kommunala revisionen samt samråd med gruppledarna och kommunstyrelsens presidium.
Ordförande för kommunfullmäktiges presidium är:

Ordförande: Ken Karlsson (S)
1:a vice ordförande: Mathias Eriksson (SD)
2:a vice ordförande: Ulf Hildebrandt (M)


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunfullmäktige är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:


Ordinarie

Ersättare

Daniel Johansson (M)
Ulf Hildebrandt (M) (Andre vice ordförande)
Jörgen Hart (M)
Niklas Hermansson(C)
Hendrik Bijloo (L)
Ewa-Leena Johansson (S)
Ken Karlsson (S) (Ordförande)
Ulla Kalander-Karlsson (S)
Gert Stark (S)
Maud Tsupukka (S)
Antti Tsupukka (S)
Mattias Svedberg (S)
Sudaduang Svedberg (S)
Eva Renberg (V)
Ronnie Edvardsson (MP)
Mats Larsson (SD)
Mathias Eriksson (SO)
Fredrik Heiser (SD)
Niklas Bäcker (SD)
Åsa Wennberg (SD)
Thomas Totto Carlsson (SD)

Ingemar Kejllin (M)

Peter Johansson (M)
Rolf Granberg (C)
Vakant (C)
Kai Pakola (C)
Ralf Nielsen (L)
Åsa Rosenberg (L)
Torgny Björn (S)
Inger Willman (S)
Vakant (S)
Kitty Strandberg (S)
Ulla Diedrichsen (V)
Göran Eriksson (V)
Linn Wennberg (MP)
Kevin Peart (MP)
Helena Heiser (SD)
Hans Karlsson (SD)
Thomas Bemtsson (SD)


Sammanträdestider 2019

Torsdagen den 14 februari
Torsdagen den 11 april 
Torsdagen den 16 maj
Torsdagen den 12 juni (onsdag)
Torsdagen den 12 september
Torsdagen den 17 oktober
Torsdagen den 14 november
Torsdagen den 12 december

Samtliga sammanträden äger rum klockan 18.30 i Tingssalen i Tingshuset. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds live via Radio Ljus, och är öppna för allmänheten.

Relaterat

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00