Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunstyrelse (KS)

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsen brukar liknas vid "kommunens regering" - den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om, men har även rätt att, i vissa fall, fatta beslut på egen hand.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Tillsättning av ledamöter

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år efter de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen står i relation till partiernas antal mandat i kommunfullmäktige och består av elva ledamöter med ersättare.

Kommunstyrelsen har två utskott: det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet med vardera fem ledamöter. Kommunstyrelsen är nämnd för delar av kommunens verksamheter (bland annat utbildning och social verksamhet) samt krisledningsnämnd.


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:Ordinarie

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Ulla Kalander-Karlsson (S), Vice ordförande

Gert Stark (S)

Hedrik Bijloo (L)

Ronnie Edvardsson (MP)

Ulf Hildebrandt (M)

Niklas Hermansson (C)

Niklas Bäcker (SD)

Mats Larsson (SD)


Ersättare

Lena Berglund (S)

Antti Tsupukka (S)

Markku Rantamäki (S)

Ralf Nielsen (L)

Astrid Dahl (V)

Tomas Carlsson (SD)

Åsa Wennberg (SD)

Daniel Johansson (M)

Mattias Eriksson (SD)


Sammanträdestider 2019

2 januari
30 januari
27 februari
20 mars
27 mars (Årsredovisning)
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
27 november

Samtliga sammanträden äger rum 08.30. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Relaterat

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00