Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter

Hemtjänst

1 991 kr/månad (Dock högst 320 kr/timme, kommunens självkostnadspris)

Hemtjänst vid särskilt boende

(Tillgång till insatser dygnet runt) 1 991 kr/månad

Trygghetslarm

231 kr/månad

Ledsagning till sjukhus eller annan vårdinrättning inom kommunen

220 kr/gång

Ledsagning till sjukhus eller annan vårdinrättning utanför kommunen

420 kr/gång

Övrig ledsagning för exepelvis fritids- och kulturaktiviteter

320 kr/timme

Korttidsboende/växelvård

119 kr/dygn (Kostavgift tillkommer 106 kr/dygn)

Hemsjukvård

1 991 kr/månad (Insatser av sjuksköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut. Debiteras med 15 % respektive 25 % av självkostnadspriset per tillfälle)

Dagvård/dagrehab

69 kr/gång (Kostavgift tillkommer 66 kr/dag)

Maxtaxa/inkomstblankett

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga Maxtaxan, 1 991 kr för år 2016. Kosten tillkommer dock alltid. Avgiften räknas ut efter inlämnade av InkomstblankettPDF och därefter skickas avgiftsbeslut ut. Nedsättning av förbehållsbelopp kan göras beroende på brukarens avgiftsutrymme.

Matservice i eget boende

Matlåda
56 kr/låda

Matbricka
60 kr/bricka

Heldygnskost
3 061 kr/månad

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex. 

Senast uppdaterad 2017-01-10

Assistent socialkontoret, avgiftshandläggare

0580-805 82

Blanketter

InkomstblankettPDF

Fel på sidan?

Anmäl fel på sidan här

Skriv ut sidan

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00