Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Integration

Kommunens ansvar

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen har avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten bedrivs dels på Bergsgården som HVB-hem, och dels som boende i familjehem.

Kommunen har ansvar för att barnens behov av boende och omsorg tillgodoses. I boendet ingår att, som personal, stötta ungdomarna i skolarbete, hushållsarbete, inköp, fritid m.m.

I verksamheten ingår också ett nära samarbete med gode män, socialtjänsten, Migrationsverket, primärvården, skolan med flera.

Nyanlända vuxna och familjer

Kommunen ansvarar för att ordna boende, Svenska för invandrare (SFI), Samhällsorientering, att barn och ungdomar går i för- grund- och gymnasieskolan samt att alla mellan 20-64 år kommer till Arbetsförmedlingen för att upprätta en Etableringsplan.

Etableringsplanen är en plan hur individen så snabbt som möjligt kommer i egen försörjning.

När planen är upprättad så betalar Försäkringskassan ut etableringsersättning under 2 år.

I verksamheten ingår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten (Folkbokföring, Legitimation), Komvux SFI, Fastighetsbolag m.fl.

Fadderverksamhet

De flesta nyanlända som kommer till Sverige vill gärna lära känna någon svensk person eller familj för att snabbare lära sigsvenska och också lättare lära sig förstå den svenska kulturen med lagar och regler.

Alla vuxna kan bli fadder. Ensamstående, familjer med eller utan barn eller kanske ett kompisgäng som vill ta med en nyanländ person i sin gemenskap.

Faddern och den nyanlända träffas och lär känna varandra på tider och platser som passar för er båda. Faddrarna bestämmer själva hur mycket tid de vill avsätta för sitt uppdrag. Vad ni gör tillsammans utgår från gemensamma intressen.

Hur blir jag fadder?

Om du vill bli fadder eller fadderfamilj kan du kontakta kommunens samordnare vid Integration Bergsgården.

 

Kommunfakta på olika språk

Informationen om Ljusnarsbergs kommun finns idag på engelskalänk till annan webbplats, arabiskalänk till annan webbplats, somaliskalänk till annan webbplats och tigrinskalänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2016-11-15

Chef arbetsmarknadsenhet och integration
Kent Liljendahl
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se

0580 - 806 01

Enhetschef för Bergsgården HVB och Integration (ensamkommande barn och ungdomar)
Mia Lejonqvist
mia.lejonqvist@ljusnarsberg.se
072-7066802

Integrationssekreterare
Amer Abdulla
amer.abdulla@ljusnarsberg.se
072 - 552 34 50

Fel på sidan?

Anmäl fel på sidan här

Skriv ut sidan

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00