Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Brandmän behövs till deltidskårerna

De fyra deltidskårerna inom Räddningstjänsten Västerbergslagen behöver förstärkning.

Vill du bli deltidsbrandman?

Brandmän behövs till deltidskårerna i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner. Kanske jobbet som deltidsbrandman skulle kunna vara något för dig?

Vill du hjälpa människorna på din hemort att känna sig trygga i sin vardag? Som räddningstjänstpersonal i beredskap, deltidsbrandman, kommer du in i en god gemenskap. Du blir en viktig resurs för samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på ditt jobb.

Har nu 70 deltidare

Räddningstjänsten i de två kommunerna drivs av en gemensam nämnd, Räddningsnämnden Västerbergslagen. Räddningstjänsten ansvarar för den kommunala räddningstjänsten i Ludvika kommun och Ljusnarsbergs kommun.

Räddningstjänsten skall finnas tillhands för skadeavhjälpande insatser vid olyckor, samt genom skadeförebyggande åtgärder se till att skapa en säker och trygg kommun.

Inom räddningstjänsten finns 45 heltidsanställda och cirka 70 deltidsanställda. På fyra orter inom räddningstjänsten — Fredriksberg, Grängesberg, Kopparberg och Nyhammar — finns det deltidskårer med deltidsanställda brandmän.

Till dig som funderar på att bli deltidsbrandman

Vad innebär det att vara deltidsbrandman?

Deltidsbrandmannen är en väldigt viktig kugge för att kunna erbjuda den säkerhetsnivå som kommunfullmäktigeförsamlingarna i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner genom handlingsprogrammet slagit fast ska gälla.

Att vara anställd som deltidsbrandman innebär att man har en bisyssla, den ska alltid godkännas av huvudarbetsgivaren.

Ersättningsreglerna

Som räddningstjänstpersonal i beredskap är du anställd inom kommunal räddningstjänst. Du har som regel en annan huvudarbetsgivare, men du måste inte ha ett annat ordinarie arbete för att komma ifråga. Räddningstjänsten betalar ersättning för den tid du har beredskap. Dessutom får du ersättning för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning.

Arbete inom räddningstjänsten består av både förebyggande arbete och utryckningar. I ditt arbete som deltidsbrandman möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, förmåga att samarbeta och är stresstålig.

Fem minuter gäller

När personsökaren larmar skall du som deltidsbrandman vara utryckningsklar inom max fem minuter. Inom denna tid ska du ta dig till brandstationen, byta om till utryckningskläder och bilen ska vara på väg.

Det är viktigt att närstående har förståelse för vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman och accepterar uppdraget.

Normalt har du beredskap var fjärde vecka (en kår har var tredje vecka), vilket innebär att du måste inställa dig om det går ett larm.

Tillgänglig dygnet runt

Under din beredskap ska du vara tillgänglig dygnet runt och träder in i din roll ”när larmet går”.

Övning och fortbildning sker kontinuerligt mestadels i den egna kåren med minst 50 övningstimmar per år. En gång om året ska brandmannen läkarundersökas och konditionstestas. Beredskapsersättning och annan timersättning utgår enligt kollektivavtal

Till dig som är huvudarbetsgivare

Med personal i beredskap på ditt företag gör du stor nytta för din hemort och på köpet får du viktig kompetens i brandskydd, livräddning, kemikaliehantering, arbetarskydd med mera.

För att den kommunala räddningstjänsten ska fungera är det nödvändigt att arbetsgivare är positiva till att i sin organisation ha en anställd som också är deltidsbrandman. Det innebär att du får avvara henne eller honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka.

En deltidsbrandman är en resurs vid akuta händelser, till exempel personskador, sjukdomsfall, bränder och andra olyckor men också en resurs för att bedöma olika risker som gör att bränder och andra olyckor lättare kan förebyggas. Kunskaper som är till stor nytta på ditt företag för att skapa en trygg och säker arbetsplats och bidrar till en tryggare tillvaro för alla som bor och arbetar på orten.

Det krävs att deltidsbrandmannen lämnar intyg från huvudarbetsgivare, att den anställde får lämna sin arbetsplats för larm och viss övningsverksamhet samt ledighet för de kompetensutbildningar som erfordras.

Anställningskrav

Vad krävs för att få en anställning som deltidsbrandman?

•Du ska ha fyllt 18 år

•Du behöver vara frisk och ha god kondition

•Du behöver i normalfallet kunna inställa dig på stationen inom fem minuter vid larm.

•Du behöver tillstånd från din ordinarie arbetsgivare.

B-körkort är ett krav, C-körkort är en merit. Om du inte har C-kort finns det i vissa situationer möjlighet att arbetsgivaren bekostar detta. Personlig lämplighet avgörs genom ett antal olika tester och läkarundersökningar.

Hur lång tid tar utbildningen och vad innehåller utbildningen?

Innan du påbörjar utbildningen måste du ha blivit anställd av räddningstjänsten, där du genomför den första delen av utbildningen. För att påverkan på ditt vanliga arbete ska bli så liten som möjligt består den andra delen av utbildningen dels av studier på en utbildningsort, dels av studier på hemmaplan i form av distansutbildning. Utbildningen motsvarar nio veckors studier.

Preparandkurs: Den första delen av deltidsbrandmannens utbildning kallas ”preparandkurs” och omfattar två veckor. För att kunna delta krävs det att personen beviljas tjänstledigt från sin huvudarbetsgivare i tio dagar.

Räddningsinsats: Inom två år efter anställning ska deltidsbrandmannen även genomgå kursen Räddningsinsats. Kursen omfattar sju veckor och fem av dessa sker på annan ort. Utbildningsveckorna är dock inte förlagda i följd utan medarbetaren kan vara hemma och jobba emellan utbildningsveckorna. De två kvarvarande veckorna ligger insprängda i utbildningen och innefattar så kallade distansstudier, denna distansutbildning är fördelad på 8 veckor med 10 timmar per vecka. Jobbet i huvudanställningen ska normalt sett inte beröras alls under avsnitten som innehåller distansstudier. Sammanlagt krävs 25 dagars tjänstledighet, 2+3 veckor, från huvudanställning, dock ej i följd.

Vem betalar lön under utbildningen?

När deltidsbrandmannen är på utbildning betalar räddningstjänsten förlorad arbetsinkomst, inklusive semesterersättning, i huvudanställning.

Några av de områden som utbildningen omfattar:

•Arbetarskydd

•Risker i arbetet, hälsorisker, säkring av olycksplats.

•Brand

•Grundläggande brandteori, brandförlopp, brandsläckning, metod och teknik, olika släckmedel, riskbedömning, räddning av nödställd, rökdykning.

•Brandskyddsinformation

•Den enskildes ansvar, brandskydd i hemmet, metoder och materiel för att förebygga brand i hemmet.

•Farliga ämnen

•Ämnens risker och egenskaper, mätning, begränsningsåtgärder, skyddsutrustning, sanering av skadad person.

•Person- och djurlivräddning

•Metod och teknik.

•Prehospitalt akut omhändertagande

•Omhändertagande av skadad eller sjuk person, hjärt- och lungräddning av vuxen och barn, allmän skadelära.

•Psykosocialt omhändertagande

•Människors reaktioner vid olyckor och svåra händelser, kamratstöd, kulturskillnader och social bakgrund.

•Systematiskt brandskyddsarbete

•Företags och verksamheters ansvar att bedriva brandskyddsarbete.

•Trafikolycka

•Personbil och tunga fordon, losstagning – metod och teknik, brandsläckning.

Rekryteringsbehov just nu

Kopparbergskåren behöver för närvarande förstärkning med fyra personer, Grängesberg med en, Nyhammar med en och Fredriksberg med åtminstone någon till.

I första hand söks heltidsanställda som har arbetsgivare som ser positivt på att ha en eller flera brandmän anställda, vilket kan bidra till ett förbättrat säkerhetsarbete på arbetsplatsen.

Närstående som förstår och accepterar uppdraget samt god hälsa och fysik är andra faktorer som spelar in vid rekrytering av nya brandmän.

Gällande hälsan ska den som söker som deltidsbrandman vara fullt frisk samt klara av diverse fysiska tester.

Kontakt

Kårchefer

Fredriksberg, Håkan Bergqvist 070-398 25 41

Kopparberg, Henrik Karlsson 070-539 99 79

Grängesberg: Tobias Kniif 070-350 04 49

Nyhammar: Jan Lindberg 070-272 82 16

E-post: raddningstjansten.vb@ludvika.se

Senast uppdaterad 2016-02-15

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00