Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Foderförmedling

Det råder foderbrist i länet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder.

Vi förmedlar därför kontakter mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Varför förmedlar vi kontakter för outnyttjade fodermarker?

Den mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll.

Foderbristen riskerar även att leda till ett djurvälfärdsproblem.

Vi vill med denna förmedling underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att sköra för foder till sina djur. I många fall putsas dessa marker endast av, med denna förmedling hoppas vi kunna medverka till att alla tjänar på det genom att djurhållare får tag på mer foder och markägare slipper anlita någon att putsa markerna för att hålla dem fina.

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/foderformedling.htmllänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2018-07-16

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00