Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Helhetsgrepp med framtidsfokus för sjukssköterskor

Ljusnarsbergs kommun satsar för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Nu tar Ljusnarsbergs kommun ett helhetsgrepp för att säkra framtidens kompetensförsörjning vad gäller sjuksköterskor. Kommunstyrelsen har den 24 maj fattat beslut om att ta ett helhetsgrepp om sjuksköterskors arbets- och vårdmiljö.

För att vara en attraktiv arbetsgivare, som sjuksköterskor vill komma till och stanna kvar hos, krävs att ett helhetgrepp tas. Därför har kommunstyrelsen idag fattat beslut om ett dokument (bifogas) som ger ett tydligt mandat till verksamheten att kunna arbeta med att skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö. Exempel på aktiviteter, som nu är beslutade och återfinns i dokumentet, är att hälsosamma arbetstider som flexibelt möter sjuksköterskors individuella behov, kunna erbjuda särskilda akademiska utbildningsanställningar (AST) och introduktionsprogram med namngiven mentor. I samband med beslutet togs också ett beslut om att avsätta medel för en ”aktivitetspeng” för att stärka sammanhållning på arbetsplatser för alla anställda i kommunen.

– Det känns väldigt bra att kommunstyrelsen har fattat detta beslut idag. Det är ett framtidssyftande beslut som inte bara tittar på en fråga i taget utan tar sin utgångspunkt i ett helhetstänk. Med andra ord tas hela arbets- och vårdmiljö perspektivet med.

Detta innebär bättre möjligheter att rekrytera och behålla samt utveckla sjuksköterskors kompetensmässigt, vilket självklart innebär väsentligt ökade möjligheter att ge en kvalitativ och god vård- och omsorg för de enskilda som behöver kommunens insatser inom detta område, säger Ewa-Lena Johansson, kommunstyrelsens ordförande

I anslutning till att beslutet fattades hölls en pressinformation. Medverkande på denna var Ewa-Leena Johansson, Kommunstyrelsens ordförande, Bo Wallströmer Kommunchef, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Socialchef, Gunilla Andersson, Medicinsk ansvarig sjuksköterska/enhetschef och Linda Eriksson sjuksköterska. Ewa-Lena Johansson och Marie-Louise Forsberg-Fransson står till för fogande för eventuella frågor i ärendet.

Dokumentet i sin helhet kan läsas här.PDF

Kontaktpersoner:

Ewa-Leena Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Marie-Louise Forsberg-Fransson
Socialchef
073-805 93 21

Senast uppdaterad 2017-05-31

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00