Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Informationsmöte för föräldrar på Kyrkbacksskolan

Tidigare i år lät kommunen genomföra markprover på förskolan Garhyttan i Kopparberg.

Syftet med detta var att utröna om det fanns några föroreningar i marken. Då tre av tio provpunkter på Garhyttan visade förhöjda halter av bly beslutades att en sanering skulle genomföras, och att likadana markprover skulle tas på övriga förskolor/skolor i kommunen.

Vid en av de tio provpunkter som togs vid paviljongerna på Kyrkbacksskolan överstegs riktvärdet för vad som anses vara normalt, framförallt för blyhalter.

De förhöjda halterna av bly är främst skadliga om dessa förtärs tex i form av att barnen skulle äta mängder av den förorenade jorden.

Kommunen tar detta på största allvar, men gör samtidigt bedömningen att det inte utgör någon direkt fara för elevernas hälsa. Som en extra försiktighetsåtgärd har kommunen dock, i samråd med SBB, beslutat att spärra av grusplanen tillsvidare. Eleverna kommer att få ha sina raster på den stora skolgården.

Kommunen bjuder med anledning av detta in föräldrar och andra anhöriga till ett informationsmöte torsdagen den 13 december kl 17:30 i aulan på Kyrkbacksskolan.

Jimmy Sander, Fastighetschef

Tele: 0580-805 42

Senast uppdaterad 2018-12-11

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00