Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Inställt kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 inställt

Beslut, kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 inställt

Kommunfullmäktiges ordförande har, efter samråd med presidiet och undertecknad, beslutat att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 ställs in.

Orsaken till detta är att det endast finns tre aktuella ärenden för sammanträdet och samtliga dessa är av den karaktären att de kan avvakta till kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2017.

Kommunfullmäktiges ordförande beslutar således, med hänvisning till Arbetsordning för kommunfullmäktige, Ljusnarsbergs kommun, §8 att sammanträde den 19 oktober 2017 är inställt.

Anders Andersson

Kanslichef

Senast uppdaterad 2017-10-10

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00