Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunen kan få 35,9 miljoner kronor av regeringen 2015

Med anledning av den rådande flyktingsituationen har regeringen lämnat förslag om ändringar i statens budget för 2015

(Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015, 2015-11-12).

Eftersom antalet personer som söker asyl i Sverige kraftigt överstiger de antaganden som ligger till grund för höständringsbudgetens (prop. 2015/16:2) anslag för flyktingmottagandet, vill regeringen snabbt vidta åtgärder för att bland annat minska trycket på den kommunala ekonomin.

Ljusnarsberg får 35,9 miljoner kronor i statligt bidrag, vilket motsvarar 6 301 kr per invånare. Det är det högsta bidraget per invånare i hela landet. Anslaget baseras på följande:

  • hur många asylsökande respektive kommun i Sverige har ansvarat för den 1 november 2015 (ögonblicksbild),
  • hur många nyanlända flyktingar respektive kommun har tagit emot under perioden januari-september 2015,
  • antalet invånare i respektive kommun den 31 december 2014, samt
  • fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal.

Bidraget är välkommet och förstärker kommunens likviditet. Stora investeringar ibland annat förskolan Åstugan i Ställdalen och Ljusnarshallen i Kopparberg kräver mycket resurser.

Det är viktigt att påpeka att propositionen är ett förslag till Riksdagen och att Riksdagen ännu inte har fattat beslut om bidragen.

Senast uppdaterad 2015-11-12

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00