Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarshallen - Kommunchefen informerar

Under ett flertal år har en diskussion pågått om Ljusnarshallen.

I samband med att budgeten för 2017 antogs i december 2016 avsattes medel för grundlig renovering av Ljusnarshallen samt en utbyggd matsal.

Under 2017 har projektering och framtagande av upphandlingsunderlag gjorts och nyligen tilldelades en byggfirma totalentreprenad på om- och tillbyggnaden. Planerad byggstart är i början av maj.

Under den tid diskussionerna om Ljusnarshallen pågått har en del anmärkningar framförts om redskapens beskaffenhet i samband med obligatoriska besiktningar. En hel del har åtgärdats, en del redskap har kasserats och några punkter har kvarstått då en ombyggnation varit nära förestående. De allvarligaste bristerna har åtgärdats. Vid den senaste besiktningen stod det klart att den anordning som flyttar handbollsmålen var ej funktionsduglig. Risk för olyckor kan uppstå. Därför har beslutats att handbollsmålen ej får användas utan en säker förankring i väggen. Så länge en sådan ej finns är handbollsmålen ej tillåtna att använda.

När nu en renovering ska genomföras blir sport- och gymnastikutrustning utbytt. Idrottslärarna har deltagit i processen att ta fram förslag på ny utrustning, likväl som kostchefen varit delaktig i framtagande av nytt möblemang mm till matsalen. Föreningarna har också deltagit och lämnat värdefulla synpunkter. Även utemiljön kommer bli ordentligt uppfräschad under 2018 och 2019. En arbetsgrupp bestående av pedagoger, elever och trädgårdsmästare har tagit fram ett förslag som medel avsatts för under båda åren.

Bo Wallströmer
Kommunchef
Ljusnarsbergs kommun

Senast uppdaterad 2018-03-13

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00