Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Medborgarlöfte för ökad trygghet

Kommunen och polisen i medborgardialog om trygghetsfrågor.

En samverkansöverenskommelse som gäller från första januari 2016 har upprättats mellan Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde Lindesberg. Överenskommelsen syftar till trygghetsskapande arbete med målet att minska brottsligheten och att öka tryggheten.

Inledningsvis bygger samverkan på att ta fram en gemensam lägesbild, baserad på medborgardialoger, dialog inom respektive organisation och på brottsstatistik samt andra relevanta faktaunderlag. Med lägesbilden som utgångspunkt får kommunen och polisen till uppgift att fördela ansvaret för de åtgärder som krävs.

Hittills har man hållit ett möte där hundra medborgare bjudits in till dialog. Med dialogen och tidigare erfarenheter som grund har man identifierat ett antal utmaningar. Bland annat planeras insatser kring så kallade livsstilskriminella, tryggare utomhusmiljö i kommunen och ungas drogmissbruk.

Även framledes kommer medborgare att bjudas in till dialog kring tryggheten i kommunen. Arbetet kommer att följas upp och redovisas, bland annat på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad 2016-01-21

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00