Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Nya riktlinjer för arvoden och ersättningar i Bergslagens överförmyndarnämnd från och med 1/1 2017

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till god man har fastställts av Bergslagens överförmyndarnämnd vid sammanträde den 6 december 2016

Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för arvoden, cirkulär 07:74, ligger till grund för Bergslagens överförmyndarnämnds riktlinjer för arvoden.

För god man till ensamkommande barn gäller endast vad som anges under rubriken ”Arvode för god man till ensamkommande barn (Lag 2005:429)”.

Senast uppdaterad 2016-12-15

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

 

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag och torsdag

Kl. 08.00-16.30
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Tisdag, onsdag och fredag
Kl. 08.00-12.00