Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ny Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den nya Lagen syftar till att främja utskrivning så snart som möjligt efter att den enskilde är utskrivningsklar.

Med utskrivningsklar avses att den enskildes hälsotillstånd är sådant att den behandlande läkaren utifrån yrkesansvar, vetenskap och beprövad erfarenhet, bedömt att den enskilde inte behöver vård vid en enhet inom den slutna vården.

Lagen har större fokus på att det är tre parter som måste vara aktiva i samverkan för att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vårdinsatser, omsorg samt stöd planeras och genomförs.

Syftet är att säkerställa en tillitsfull samverkan mellan berörda parter för att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå där ledtider är så korta som möjligt. Syftet är också att trygga en säker utskrivning från slutenvården till fortsatt öppen hälso- och sjukvård, hemsjukvård och socialtjänst.
Vårdplaneringsprocessen förändras med den nya lagen. Nuvarande betalningsansvarslag (1990:1404) upphävs.

Det finns en överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län. Du kan läsa med om detta på Region Örebros hemsida: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-/Lag-om-samverkan-vid-utskrivning1/länk till annan webbplats

I Ljusnarsberg har ett utvecklingsarbete pågått under 2017 för att anpassa verksamheten till den nya lagstiftningen. Frågor och svar om den nya lagen finns på sidan om Samverkan vid utskrivning. Direktlänk till frågorna: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-/Lag-om-samverkan-vid-utskrivning1/Fragor-och-svar/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2017-12-19

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00