Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vill er förening anordna lovaktiviteter för barn och unga?

Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar kostnadsfria lov- eller sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år som är bosatta i Ljusnarsbergs kommun.

Ljusnarsbergs kommun kommer även sommarlovet 2018 att anordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i samarbete med föreningar. I år har staten även delat ut medel till kommunerna för att anordna aktiviteter på de övriga loven så Ljusnarsbergs kommun kommer även att anordna gratis lovaktiviteter under påsklovet, höstlovet och jullovet. Nu vill vi att alla föreningar som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Vad ska pengarna gå till?

Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar kostnadsfria lov- eller sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år som är bosatta i Ljusnarsbergs kommun.

Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.

Alla barn ska kunna delta på aktiviteten oavsett förutsättningar.

Direktiv för att kunna ansöka om bidraget

- Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år

- Aktiviteterna ska vara kostnadsfria

- Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling

- Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

- Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

Särskilda direktiv

- Lovaktiviteterna ska genomföras under respektive skollov

- Sommarlovsaktiviteterna ska genomföras under perioden 14 juni- 19 augusti

Så ansöker du

Ansökan ska skickas in med ifyllt bifogat formulär eller e-formulär på kommunens hemsida. Kom ihåg att ni måste skriva en separat ansökan för varje lov!

Påsklov, senast 4 mars

Sommarlovet, senast 31 mars

Höstlovet, senast 9 september

Jullovet, senast 4 november

I samband med ansökan så skickar ni in era senaste årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Handlingarna skickas till karin.wouda@ljusnarsberg.se. När det är gjort så är ansökan komplett.

Blanketten finner du längst ned på denna sida.

Viktigt att tänka på

När ansökan är beviljad så betalar vi ut 75 % av bidraget. När aktiviteten eller aktiviteterna är genomförda så ska redovisningen ske så snart som möjligt. Redovisningarna görs via formulär för respektive lov, länken mailas ut i samband med godkänt bidrag.

För att redovisningen ska vara komplett så är det viktigt att ni vet hur många flickor och pojkar som har deltagit totalt i era aktiviteter och vilken ålder de har. När redovisningen är komplett, med svar på frågorna och en ekonomisk redovisning, så görs den resterande utbetalningen av ert beviljade bidrag.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utskick till föreningar lov.pdf 263.5 kB 2018-03-02 12.18
Utskick till föreningar lov.docx 41.6 kB 2018-03-02 12.19

Senast uppdaterad 2018-03-15

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00