Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kontaktuppgifter - Omsorg och stöd

Arbetsterapeuter
Malin Mickelsson, arbetsterapeut, Treskillingen, Södra halvan av kommunen
malin.mickelsson@ljusnarsberg.se
0580-805 18 (11.00-12.00)

Britt Luth, arbetsterapeut, Koppargården, Norra halvan av kommunen, Bergsmansvägens gruppboende
britt.luth@ljusnarsberg.se
0580-804 29 (11.00-12.00)

Gunilla Jonasson, arbetsterapeut, Solgården, Heden och Ängen
gunilla.jonasson@ljusnarsberg.se
0580-804 61 (11.00-12.00)

Erica Zedig, arbetsterapeut, dagrehabilitering, ortosutprovningar, handrehabilitering
erica.zedig@ljusnarsberg.se
0580-804 67

Avgiftshandläggare

Lena Johansson
lena.johansson@ljusnarsberg.se
0580-805 77

Begravningsförrättare
Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (8.30-9.30)

Agneta Ullström
agneta.ullstrom@ljusnarsberg.se
0580-80691 (8.30-9.30)

Budget- och skuldrådgivare
Ann Heinemann
ann.heinemann@lindesberg.se
0581-815 61 (8.00 - 16.30)

Enhetschef funktionsstöd
Margareta Emnegard
margareta.emnegard@ljusnarsberg.se
0580-80591
076-8080591

Enhetschef för Bergsgården HVB och Integration (ensamkommande barn och ungdomar)
Mia Lejonqvist
mia.lejonqvist@ljusnarsberg.se
072-7066802

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen
Linda Karlsson
linda.k.karlsson@ljusnarsberg.se
0580-806 99

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, yttre
Linda Karlsson
linda.k.karlsson@ljusnarsberg.se
0580-806 99

Hemtjänst yttre
Hemtjänstgrupp Norr
0580-804 47
070-247 89 35

Hemtjänstgrupp Söder
0580-804 57
070-281 75 70

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-80585

Enhetschef Koppargården
Maria Kjellnér
maria.kjellner@ljusnarsberg.se
0580-80456

Enhetschef Rehab, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Linda Ingemarsson
linda.ingemarsson@ljusnarsberg.se
0580-80450

Enhetschef Sjuksköterskeorganisationen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-80458

Enhetschef Solgården
Yvonne Andersson
yvonne.andersson@ljusnarsberg.se
0580-80453
070-243 76 92

Familjecentralen SAMBA
0580-198 38

Karin Alstermark, samordnare
karin.alstermark@ljusnarsberg.se
0580-804 16

Integrationskoordinator
Karin Wouda
karin.wouda@ljusnarsberg.se
0738275400

LSS-handläggare barn
Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-805 82

LSS-handläggare vuxna
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-80634 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

Agneta Ullström
agneta.ullstrom@ljusnarsberg.se
0580-80691 (telefontid: vardagar 08.30-09.30)

LSS-samordnare
Kristin Augustsson
kristin.augustsson@ljusnarsberg.se
0580-806 02

Reception individ- och familjeomsorg
0580-805 10
Fax: 0580-107 89

Socialchef
Marie-Louise Forsberg-Fransson
marie-louise.forsberg-fransson@ljusnarsberg.se
0580-805 93

Socialsekreterare försörjningsstöd
0580-805 97
0580-805 81
(måndag-fredag 8.30-9.30)

Socialsekreterare missbruk/beroende
0580-805 84
0580-805 96

Socialsekreterare barn och familj
0580-805 87
0580-805 73

Socialsekreterare ensamkommande barn
0580-805 74
0580-805 94
0580-805 99

Vigselförrättare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se
070-3970501

Daniel Johansson
daniel.johansson@ljusnarsberg.se
070-3068254

Jimmy Gustavsson
jimmy.gustavsson@ljusnarsberg.se
073-0209784

Anna-Marina Lewicki
anna.marina.am@gmail.com

070-672 82 84

Handläggare - faderskap
Magnus Carli
magnus.carli@ljusnarsberg.se
0580-805 15

Överförmyndarhandläggare
Ljusnarsbergs Kommun, Hällefors kommun och ensamkommande flyktingbarn
Petra Schollin
0580 - 804 23

Överförmyndarhandläggare
Nora Kommun och ensamkommande flyktingbarn
Annelie Jägerström
0580 - 805 36

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun, efternamn som börjar på A-J
Jennie Fillman
0580 - 804 21

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs Kommun, efternamn som börjar på K-Ö
Julia Mattsson
0580 - 804 20

Kontakt
overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se

Telefontid

Måndag-tisdag, samt torsdag-fredag
10.00-12.00

Integrationssekreterare
Amer Abdulla
amer.abdulla@ljusnarsberg.se
072 - 552 34 50

Utbildare - Effekt
Ingela Bornström
ingela.bornstrom@skola.ljusnarsberg.se

Senast uppdaterad 2018-11-12

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00