Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bryggor och sjöbodar

För arbeten som utförs i vatten, så kallad vattenverksamhet. Småbåtshamnar Byggande av brygga, grävning/muddring eller utfyllnad i vatten, behöver du oftast göra en anmälan eller söka tillstånd. Undantag är exempelvis om det är uppenbart att inga andra intressen skadas av verksamheten. Det är den som utför arbetet som ska kunna visa att så är fallet. Miljökontoret handlägger anmälningar om vattenverksamhet som gäller bryggor. Övriga anmälningar handläggs av länsstyrelsen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information En småbåtshamn är i dagligt tal en brygga Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Ansöka om dispens från strandskydd

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider