Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ovårdade tomter, byggnader med eftersatt underhåll

och byggnader med eftersatt underhåll Enligt Plan- och bygglagen ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick. Ovårdade tomter Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som ser till att lagen efterföljs och sköter tillsynen av tomter. Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall. Byggnader med eftersatt underhåll Byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Exempel på ovårdad tomt Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider