Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Riva, rivningslov

Om du vill riva eller montera ned en byggnad eller delar av en byggnad måste du oftast söka rivningslov eller anmäla det till byggnadsnämnden. Rivningslov Rivningslov krävs för byggnader som ligger inom detaljplanelagt område, eller om krav på rivningslov finns i områdesbestämmelser. Rivning får inte påbörjas förrän du fått ett startbesked, som ges efter att byggnadsnämnden fastställt kontrollplanen. Rivningsanmälan Rivningsanmälan krävs för att riva hel eller del av byggnad som har fått uppföras utan bygglov, t.ex. om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. Kontrollansvarig kan krävas vid större rivningsåtgärder både inom och utanför detaljplanelagt område.  Rivningsavfall Vid rivning uppstår stora mängder avfall. I rivningsavfallet finns både material som kan återanvändas och återvinnas och farliga ämnen som måste tas omhand. Rivningen ska därför ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig. Inventering och sortering Innan en byggnad får rivas måste en materialinventering göras av allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Byggherren är ansvarig för att inventering och sortering görs av rivningsavfallet. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Hur ansöker jag om rivningslov? Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 2020 Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Senast uppdaterad

Kontakt

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider