Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Siktskymmande växtlighet

Klippning av häckar och träd vid gator och gångbanor är viktigt för att få en säker trafikmiljö. En tomt ska hållas i vårdat skick Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växtlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Angående siktskymmande växlighet på din fastighet

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider