Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Detaljplan för Smaragden 1 m. fl.

Detaljplanen syftar till att omvandla användningen av Smaragden 1 m.fl. från allmänt ändamål till tillfällig vistelse, centrum och bostäder för att skapa en flexibel plan som tar höjd för framtida behov. Detaljplanen syftar även till att ge de norra fastigheterna i planområdet större byggrätter än vad som idag tillåts i gällande detaljplan från 1979.

Planområdet ligger nordväst om Kopparberg i anslutning till Malmvägen.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen för Ljusnarsbergs kommun.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan har fått laga kraft.

Detaljplanen kommer gälla tills vidare, handlingarna går framöver att nå visa sidan gällande detaljplaner.

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

 

Ytterligare handlingar eller upplysningar


info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg