Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Pågående planarbeten

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Inga planarbeten är för närvarande ute på samråd.

Granskningshandlingar arbetas fram

Inga planarbeten inför granskning.

Granskning

Detaljplan för Smaragden 1 m. fl.

Antagandehandlingar arbetas fram

Inga planarbeten inför antagande.

Antagande

Inga detaljplaner har nyligen blivit antagna.

Laga kraft

Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri)

Överklagade detaljplaner

Inga detaljplaner är för närvarande överklagade.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider