Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Detaljplan för Smaragden 1 m. fl.

Detaljplanen syftar till att omvandla användningen av Smaragden 1 m.fl. från allmänt ändamål till tillfällig vistelse, centrum och bostäder för att skapa en flexibel plan som tar höjd för framtida behov. Detaljplanen syftar även till att ge de norra fastigheterna i planområdet större byggrätter än vad som idag tillåts i gällande detaljplan från 1979.

Planområdet ligger nordväst om Kopparberg i anslutning till Malmvägen.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen för Ljusnarsbergs kommun.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan den 16 november och den 7 december 2020.

Yttranden som har inneburit ändringar i planförslaget
har arbetats in i granskningshandlingen. Samtliga yttranden och svar
finns att läsa i samrådsredogörelsen. Efter granskningen kommer nya
yttranden att besvaras i ett granskningsutlåtande. Granskningen ger
ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på rubricerat
detaljplaneförslag.

Granskning pågår mellan 17 februari och den 3 mars 2021.

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter?

  • Synpunkter på förslaget skickas till info@sb-bergslagen.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Ange "Dnr: S-2020–191".
  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Eventuella synpunkter måste komma in till stadsbyggnadskontoret senast den 3 mars 2021.
  • Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Ina Pettersson
Planarkitekt
Tel. 0581-810 67
ina.pettersson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00