Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vatenskyddsområde

Att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är ett sätt att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden. En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika åtgärder och verksamheter som kan tänkas äventyra dricksvattnet. Att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde? För dig som bor och/eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för åtgärder och verksamheter som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder och verksamheter är förbjudna och andra kräver tillstånd eller ska anmälas till Miljökontoret. Särskilda regler gäller för hantering av brandfarliga väskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare. Tänk på grundvattnet Tänk på grundvattnet när du tvättar bilen, arbetar i trädgården eller värmer upp huset. Vissa bekämpningsmedel som läcker ut i naturen kan komma att påverka grundvattnet negativ. Anmäl arbete inom vattenskyddsområde Glöm inte att alltid anmäla allt arbete som sker inom vattenskyddsområdet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Relaterade e-tjänster Ansöka om tillstånd eller göra anmälan inom vattenskyddsområde Relaterad information Vattenskyddsområde på Länsstyrelsens hemsida Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg