Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Nämnder, bolag och kommunalförbund



Nämnder

Nämnder är politiskt tillsatta myndigheter som är ansvariga för olika verksamhetsområden. Nämndernas ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Verksamheterna har anställda som bereder ärenden, verkställer beslut samt bedriver den verksamhet som nämnden ansvarar för.

Nämnder som ansvarar för verksamhetsområden i Ljusarsbergs kommun är:

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Bergslagens överförmyndarnämnd (säte i Ljusnarsbergs kommun)

Valnämnd (säte i Ljusnarsbergs kommun)

Anslagstavla - Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagenlänk till annan webbplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservicelänk till annan webbplats

Sydnärkes lönenämndlänk till annan webbplats (Säte i Kumla kommun)


Kommunala bolag

Ett Kommunalt bolag är ett bolag som drivs av en kommun eller landsting.

Ljusnarsbergs kommun har ett kommunalt bolag - Ljusnarsbergs Kommunlager AB.



Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen.

Kommunalförbund som ansvararg för verksamhetsomrården i Ljusnarsbergs kommun är:

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Nerikes Brandkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider