Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kallelser och protokoll, Direktionen

Här finns sammanträdestider, kallelser, handlingar och protokoll för direktionens möten. Sammanträdestider Direktion 2022 4 februari 25 februari 25 mars 22 april 10 juni 26 augusti 16 september 14 oktober 11 november 16 december Beredning 21 januari 11 februari 11 mars 8 april 20 maj 19 augusti 2 september 30 september 28 oktober 2 december Kallelser 2022 Direktionen kallelse 20220204.pdf Pdf, 181.2 kB. Direktionen kallelse 20220225.pdf Pdf, 141.4 kB. Direktionen kallelse 20220325.pdf Pdf, 306.7 kB. Direktionen kallelse 20220422.pdf Pdf, 141.7 kB. Direktionen kallelse 20220610.pdf Pdf, 208.6 kB. Direktionen kallelse 20220826.pdf Pdf, 30 kB. Direktionen kallelse 20220916.pdf Pdf, 547.1 kB. Direktionen kallelse 20221014.pdf Pdf, 215.6 kB. Direktionen kallelse 20221111.pdf Pdf, 402.6 kB. Direktion kallelse 20221216 budget.pdf Pdf, 29 kB. Direktionen kallelse 20221216.pdf Pdf, 449.5 kB. Kallelser 2021 Direktion kallelse 20210129.pdf Pdf, 148 kB. Direktion kallelse 20210226.pdf Pdf, 127.4 kB. Direktion kallelse 20210326.pdf Pdf, 137.7 kB. Direktion kallelse 20210423 rev.pdf Pdf, 155.4 kB. Direktion kallelse 20210611.pdf Pdf, 140 kB. Direktion kallelse 20210917.pdf Pdf, 178 kB. Direktion kallelse 20211015.pdf Pdf, 152.9 kB. Direktion kallelse 20211112.pdf Pdf, 202.6 kB. Direktion kallelse 20211210 budget.pdf Pdf, 29.1 kB. Direktion kallelse 20211210.pdf Pdf, 153.5 kB. Direktion kallelse 20210129.pdf Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210226.pdf Pdf, 127.4 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210326.pdf Pdf, 137.7 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210423 rev.pdf Pdf, 155.4 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210611.pdf Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20210917.pdf Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211015.pdf Pdf, 152.9 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211112.pdf Pdf, 202.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211210 budget.pdf Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20211210.pdf Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster. Kallelser 2020 Direktion kallelse 20200117.pdf Pdf, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200228.pdf Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200327.pdf Pdf, 186.8 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200430.pdf Pdf, 203.8 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200612.pdf Pdf, 197.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20200918 .pdf Pdf, 204.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201016.pdf Pdf, 184.9 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201030.pdf Pdf, 30 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201112.pdf Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20201211.pdf Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster. Kallelser 2019 Direktion kallelse 20190201.pdf Pdf, 211.9 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190301.pdf Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190329.pdf Pdf, 39.7 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190412.pdf Pdf, 28.8 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190426.pdf Pdf, 41.3 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190614.pdf Pdf, 96.6 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20190920.pdf Pdf, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20191018.pdf Pdf, 42.1 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20191115.pdf Pdf, 42.3 kB, öppnas i nytt fönster. Direktion kallelse 20191213.pdf Pdf, 122.6 kB, öppnas i nytt fönster. Möteshandlingar 16 december 2022 BIL 5 Kommentarer revisionsrapport.pdf Pdf, 1.1 MB. BIL 6 Hagbydammen Nora kommun.pdf Pdf, 5.7 MB. 16 december 2022 Budgetmöte BIL 4 Förslag till budget 2023.pdf Pdf, 699.7 kB. 11 november 2022 BIL 6 Energisparande åtgärder.pdf Pdf, 222.1 kB. BIL 7 Kommentarer Revisionsrapport delår SBB 20220831.pdf Pdf, 12 MB. BIL 8 Val av dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf Pdf, 69.7 kB. 14 oktober 2022 BIL 4 Förslag till delårsbokslut aug 2022.pdf Pdf, 1.6 MB. BIL 5 Driftuppföljning 220930.pdf Pdf, 3.3 MB. BIL 6 Investeringsuppföljning 220930.pdf Pdf, 238.9 kB. BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20220831.pdf Pdf, 720.9 kB. 16 september 2022 BIL 4 Förslag till Anläggningstaxa 2023 VA Hällefors.pdf Pdf, 756.8 kB. BIL 4 Förslag till Anläggningstaxa 2023 VA Lindesberg.pdf Pdf, 755.3 kB. BIL 4 Förslag till Anläggningstaxa 2023 VA Ljusnarsberg.pdf Pdf, 757.1 kB. BIL 4 Förslag till Anläggningstaxa 2023 VA Nora.pdf Pdf, 755.2 kB. BIL 4 Förslag till Brukningstaxa 2023 VA Hällefors.pdf Pdf, 1.3 MB. BIL 4 Förslag till Brukningstaxa 2023 VA Lindesberg.pdf Pdf, 1.3 MB. BIL 4 Förslag till Brukningstaxa 2023 VA Ljusnarsberg.pdf Pdf, 1.3 MB. BIL 4 Förslag till Brukningstaxa 2023 VA Nora.pdf Pdf, 1.1 MB. BIL 5 Förslag till prislista Vatten_Avlopp 2023, Hällefors.pdf Pdf, 155.6 kB. BIL 5 Förslag till prislista Vatten_Avlopp 2023, Nora.pdf Pdf, 150.9 kB. BIL 5 Förslag till prislista Vatten_Avlopp 2023, Lindesberg.pdf Pdf, 153.5 kB. BIL 5 Förslag till prislista Vatten_Avlopp 2023, Ljusnarsberg.pdf Pdf, 151.3 kB. BIL 6 Förslag till avfallstaxa för Hällefors 2023.pdf Pdf, 530.3 kB. BIL 6 Förslag till avfallstaxa för Lindesberg 2023.pdf Pdf, 523.4 kB. BIL 6 Förslag till avfallstaxa för Ljusnarsberg 2023.pdf Pdf, 504.7 kB. BIL 6 Förslag till avfallstaxa för Nora 2023.pdf Pdf, 501.8 kB. BIL 7 Förslag till mottagningsavgift vid ÅVC 2023, Hällefors.pdf Pdf, 171 kB. BIL 7 Förslag till mottagningsavgift vid ÅVC 2023, Lindesberg.pdf Pdf, 168.2 kB. BIL 7 Förslag till mottagningsavgift vid ÅVC 2023, Ljusnarsberg.pdf Pdf, 135.7 kB. BIL 7 Förslag till mottagningsavgift vid ÅVC 2023, Nora.pdf Pdf, 133.8 kB. BIL 8 Förslag till beslut, kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.pdf Pdf, 57.7 kB. BIL 9 Remissyttrande medborgarförslag vildängar.pdf Pdf, 865.5 kB. BIL 10 Remissyttrande, medborgarförslag om lekpark vid Rådmansgatan i Lindesberg.pdf Pdf, 250.9 kB. 26 augusti 2022 BIL 4 Förslag till utökning av två tillsvidare tjänster och en tillfällig.pdf Pdf, 314.1 kB. BIL 5 Förslag till utökning av VA-ingenjör 2022.pdf Pdf, 514 kB. 10 juni 2022 BIL 5a Driftuppföljning 20220430.pdf Pdf, 3.3 MB. BIL 6a Investeringsuppföljning 20220430.pdf Pdf, 188.3 kB. BIL 7 Kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf Pdf, 12.6 MB. BIL 8 Remissyttrande Bergsvägen-Hemvägen Fellingsbro.pdf Pdf, 205.1 kB. BIL 9 Remissyttrande övergångsställe Storå.pdf Pdf, 526.7 kB. BIL 10 Remissyttrande parkering badhus Lindesberg.pdf Pdf, 868.9 kB. BIL 11 Remissyttrande farthinder Kristallen Stadsskogen Lindesberg.pdf Pdf, 195.6 kB. BIL 12 Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk.pdf Pdf, 855.9 kB. BIL 13 Tillfällig höjning milersättning.pdf Pdf, 55.9 kB. BIL 18 Fibbetorp Förslag nytt beslut.pdf Pdf, 3.8 MB. BIL 5a Driftuppföljning 20220430.pdf Pdf, 3.3 MB. BIL 6a Investeringsuppföljning 20220430.pdf Pdf, 188.3 kB. BIL 7 Kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf Pdf, 12.6 MB. BIL 8 Remissyttrande Bergsvägen-Hemvägen Fellingsbro.pdf Pdf, 205.1 kB. BIL 9 Remissyttrande övergångsställe Storå.pdf Pdf, 526.7 kB. BIL 10 Remissyttrande parkering badhus Lindesberg.pdf Pdf, 868.9 kB. BIL 11 Remissyttrande farthinder Kristallen Stadsskogen Lindesberg.pdf Pdf, 195.6 kB. BIL 12 Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk.pdf Pdf, 855.9 kB. BIL 13 Tillfällig höjning milersättning.pdf Pdf, 55.9 kB. BIL 18 Fibbetorp Förslag nytt beslut.pdf Pdf, 3.8 MB. 22 april 2022 BIL 5 Driftuppföljning mars 2022.pdf Pdf, 899.4 kB. BIL 6 Investeringsuppföljning Mars 2022.pdf Pdf, 227.1 kB. BIL 7 Utfasning kärlstorleken 190-liter i Hällefors och Ljusnarsberg.pdf Pdf, 55.5 kB. BIL 8 Utökning av tjänst, renhållningsarbetare.pdf Pdf, 155.5 kB. BIL 9 Återvinningscentraler Nora och Lindesberg.pdf Pdf, 350.9 kB. BIL 10 Reservvattenledning Nora Lindesberg.pdf Pdf, 3.6 MB. BIL 11 Remissyttrande medborgarförslag om sänkt hastighet samt farthinder på norra delen av Kungsgatan Lindesberg.pdf Pdf, 169.1 kB. BIL 12 Remissyttrande belysning Bergslagsvägen Lindesberg.pdf Pdf, 188.6 kB. BIL 13 och 14 Remissyttrande bryggor Lindesberg.pdf Pdf, 426.5 kB. 25 mars 2022 BIL 5 Årsredovisning 2021.pdf Pdf, 1.8 MB. BIL 6 Förslag till budgetram 2023 alla kommuner.pdf Pdf, 8.1 MB. BIL 6 Sammanställning drift budgetram Hfs 2023.pdf Pdf, 2.2 MB. BIL 6 Sammanställning drift budgetram Linde 2023.pdf Pdf, 2.2 MB. BIL 6 Sammanställning drift budgetram Ljsb 2023.pdf Pdf, 1.5 MB. BIL 6 Sammanställning drift budgetram Nora 2023.pdf Pdf, 2.1 MB. BIL 7 Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2023 alla kommuner.pdf Pdf, 9.3 MB. BIL 7 Investeringsäskanden sammanställning Hfs 2023.pdf Pdf, 1.9 MB. BIL 7 Investeringsäskanden sammanställning Linde 2023.pdf Pdf, 3.5 MB. BIL 7 Investeringsäskanden sammanställning Ljsb 2023.pdf Pdf, 2 MB. BIL 7 Investeringsäskanden sammanställning Nora 2023.pdf Pdf, 1.9 MB. BIL 8 Kommentarer Revisionsrapport, Granskning av kontroll av säkerhetsarbete och arbetsmiljö.pdf Pdf, 273.2 kB. BIL 9 Förslag till taxa för markåterställningsarbeten fr 20220601.pdf Pdf, 542.6 kB. BIL 10 Utökning av tjänst som anläggare vatten och avlopp VA.pdf Pdf, 266 kB. BIL 11 Uppföljning av direktionens beslut 20211231.pdf Pdf, 280.3 kB. BIL 15 Anmälan som leverantör av samhällsviktig tjänst till Livsmedels...0.pdf Pdf, 424.4 kB. 25 februari 2022 BIL 5 Detaljbudget 2022.pdf Pdf, 547.4 kB. BIL 6 Förslag till revidering av delegationsordningen 2022.pdf Pdf, 1.1 MB. BIL 7 Återrapportering Intern kontroll 2021.pdf Pdf, 265.7 kB. BIL 8 Förslag till Intern kontrollplan 2022.pdf Pdf, 224.8 kB. BIL 9 Inför upphandling nytt elavtal.pdf Pdf, 151.6 kB. 4 februari 2022 BIL 5 Förslag till Avfallsplan 2022-2026.pdf Pdf, 3.2 MB. BIL 6 Meborgarförslag om färgade soffor på Varuhallstorget Lindesberg.pdf Pdf, 1.9 MB. BIL 7 Direktionens ställningstagande insamling förpackningar.pdf Pdf, 663.3 kB. BIL 12 Byte av kollektivavtal.pdf Pdf, 441.9 kB. 10 december 2021 BIL 5 Firmatecknare för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022.pdf Pdf, 154.2 kB. BIL 6 Kommentarer revisionsrapport park skog.pdf Pdf, 6.7 MB. BIL 7 Förslag till lokaliseringsutredning ÅVC i Lindesberg.pdf Pdf, 5.3 MB. BIL 8 Revidering sammanträdestider 2022.pdf Pdf, 232.2 kB. Kallelse direktionen 20211210 inkl alla bilagor.pdf Pdf, 3.2 MB. 10 december 2021 Budgetmöte BIL 4 Förslag till budget 2022.pdf Pdf, 1.8 MB. 12 november 2021 BIL 5 Driftuppföljning20211031.pdf Pdf, 3.3 MB. BIL 6 Investeringsuppföljning 20211031.pdf Pdf, 995.7 kB. BIL 7 Kommentarer revisionsrapport delår.pdf Pdf, 2 MB. BIL 8 Remissyttrande brygga.pdf Pdf, 339.6 kB. BIL 9 Stratsys.pdf Pdf, 85.2 kB. 15 oktober 2021 BIL 5 Delårsbokslut aug 2021.pdf Pdf, 2.8 MB. BIL 6 Driftuppföljning sept 2021.pdf Pdf, 1.7 MB. BIL 7 Investeringsuppföljning Sep 2021.pdf Pdf, 248.6 kB. BIL 8 Utökning av tjänst inom projektenheten.pdf Pdf, 167.4 kB. BIL 9 Uppföljning av direktionens beslut 20210831.pdf Pdf, 644.8 kB. BIL 10 Sammanträdestider 2022.pdf Pdf, 231.6 kB. BIL 18 Dialogplan Budget 2021 och VP 2022-2023.pdf Pdf, 159.3 kB. Direktion kallelse 20211015 med bilagor.pdf Pdf, 5.4 MB. 17 september 2021 BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Hällefors.pdf Pdf, 808.7 kB. BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Lindesberg.pdf Pdf, 806.2 kB. BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 808.8 kB. BIL 5 Förslag till Anläggningstaxa 2022 Nora.pdf Pdf, 805.8 kB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Hällefors.pdf Pdf, 1.4 MB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Lindesberg.pdf Pdf, 1.2 MB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 1.2 MB. BIL 5 Förslag till Brukningstaxa 2022 Nora.pdf Pdf, 1.2 MB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Hfs.PDF Pdf, 559.1 kB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lbg.pdf Pdf, 586.3 kB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Ljb.pdf Pdf, 567.2 kB. BIL 6 Förslag till Avfallstaxa 2022 Nora.pdf Pdf, 558.6 kB. BIL 7 Remissyttrande Medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i Brogårdsområdet i Fellingsbro.pdf Pdf, 1.5 MB. 11 juni 2021 BIL 5 Driftuppföljning april 2021.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Investeringsuppföljning april 2021.pdf Pdf, 238.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Förslag till kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf Pdf, 203.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Risk- och konsekvensbeskrivning ny förbundsordning.pdf Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Förslag till beslut om fortsatt arbete med heltidsresan 2021.pdf Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.pdf Pdf, 562.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Utställning av Avfallsplan 2022-2026.pdf Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Utökning av tjänst inom gata_ park_ idrott.pdf Pdf, 904 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 13 Yttrande utökad budget asfaltering Hällefors.pdf Pdf, 379.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 14 Remissyttrande ogrässopning Fellingsbro.pdf Pdf, 370.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 15 Remissyttrande medborgarförslag om belysning o asfalt vid återvinningen.pdf Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 16 Remissyttrande medborgarförslag om belysning vid återvinningen.pdf Pdf, 186 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 17 Remissyttrande medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsväg.pdf Pdf, 219.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 18 Remissyttrande hastighetsbegränsning Frövi.pdf Pdf, 173.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 19 Remissyttrande gällande medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro.pdf Pdf, 947 kB, öppnas i nytt fönster. 23 april 2021 BIL 4a Utökning av tjänster inom VA.pdf Pdf, 105.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Driftuppföljning 2021-03-31.pdf Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Månadsuppföljning mars 2021 Investeringar.pdf Pdf, 937.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Kommentarer till revisionsrapport förvaltningsorganisation.pdf Pdf, 320.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Begäran om ekonomiska medel VA-verksamhetsområden.pdf Pdf, 546.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Upphävande av beslut om mindre utökningar av verksamhetsområden.pdf Pdf, 56.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 10 Medborgarförslag om upprustning av och området runt vattentornet.pdf Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Medborgarförslag om belysning utmed promenad- och cykelleden Råsvalsleden.pdf Pdf, 150.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Medborgarförslag Svartviksväg Ljusnarsberg.pdf Pdf, 462.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 13 Medborgarförslag om belysning och informationsskylt av gamla Kungsvägen.pdf Pdf, 311.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 14 Medborgarförslag attraktivare Fellingsbro.pdf Pdf, 454.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 15 Medborgarförslag Fellingsbro kapellruin Djupdalen.pdf Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 16 Remissyttrande Grillplats bänkar Käglan Fellingsbro.pdf Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster. 26 mars 2021 BIL 4 Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till budgetram 2022.pdf Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Kommunernas tekniska investeringar 2022.pdf Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Detaljbudget 2021.pdf Pdf, 531.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 GDPR Strategi och riktlinjer.pdf Pdf, 974.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Uppföljning av direktionens beslut 20201231.pdf Pdf, 193.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 10 Remissyttrande motion angående farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg.pdf Pdf, 411 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Remissyttrande Brotorpsgatan Lindesberg.pdf Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Remissyttrande Lindessjön.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 12 a Extraärende Vikariesituationen inom VA.pdf Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster. 26 februari 2021 BIL 9 Avgränsningssamråd avfallsplan.pdf Pdf, 110.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Remissyttrande, medborgarförslag.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Utökning av tjänst Lokal- och miljöservice.pdf Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Verksamhetsförändring ekonomi stab.pdf Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till internkontroll 2021.pdf Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Avrapportering Intern kontroll 2020.pdf Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster. 29 januari 2021 BIL 4 Förslag till nytt kollektivavtal 2021.pdf Pdf, 275.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Verksamhetsområde del av Älvestorp 11_3 Nora kommun.pdf Pdf, 244.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Utökande av verksamhetsområde i Pershyttan Nora kommun.pdf Pdf, 574.8 kB, öppnas i nytt fönster. 11 December 2020 BIL 3 Budget 2021 och Verksamhetsplan 2022-2023.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Firmatecknare 2021.pdf Pdf, 74.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Nora samråd TÖP.pdf Pdf, 373.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Samråd upphävande av områdesbestämmelser Hällefors kommun.pdf Pdf, 678.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Utvärdering projektenheten 2020.pdf Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. 12 november 2020 BIL 12 Framställan väg 52,244 Örebro län(12896744) 396996_1_1.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning SBB 20201031.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringsuppföljning Oktober 2020.pdf Pdf, 232.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Förslag till kommenterarer, delårsgranskning.pdf Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster. 30 oktober 2020 Delårsbokslut aug 2020 .pdf Pdf, 1005.1 kB, öppnas i nytt fönster. 16 oktober 2020 BIL 10 Förslag till remissyttrande - Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervin.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Delårsbokslut aug 2020.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Driftuppföljning SBB 200930.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Investeringsuppföljning 20200930.pdf Pdf, 1012.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20200831.pdf Pdf, 206.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Sammanträdestider 2021.pdf Pdf, 79.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Återremiss från Hällefors kommun.pdf Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster. 18 september 2020 BIL 4 Förslag till VA-taxa 20121 Lindesberg.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Hällefors.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Förslag till VA-taxa 2021 Nora.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Hällefors.pdf Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Lindesberg.pdf Pdf, 550.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Ljusnarsberg.pdf Pdf, 558.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till avfallstaxa 2021 Nora.pdf Pdf, 556 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Remissyttrande Herrgårdsvägen Guldsmedshyttan.pdf Pdf, 222.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Remissyttrande sjudygnsparkering.pdf Pdf, 400.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Remissyttrande sänkt hastighet.pdf Pdf, 222.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Tjänsteskrivele Utbyggnad personalutrymmen Fjällbo Hällefors.pdf Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster. 12 juni 2020 BIL 10 Årlig uppföljning SAM 2019 TOTAL.pdf Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Överlåtelse av ansvar för drift och underhåll kommunal järnväg Frövi Storå Linde.pdf Pdf, 285.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning 20200430.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning 20200531.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringsuppföljning 20200430.pdf Pdf, 1008.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringsuppföljning 20200531.pdf Pdf, 996.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Förslag till kommentarer revisionsrapport årsredovisning.pdf Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Motion angående lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten.pdf Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Textilinsamlingskärl på återvinningsstationer.pdf Pdf, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Förslag till Policy för rekrytering.pdf Pdf, 158.4 kB, öppnas i nytt fönster. Bilaga Rapport SBB Servicecenter 2019 Q4.pdf Pdf, 408.4 kB, öppnas i nytt fönster. BIL Tilläggsbudgetering Fjällbo avr.pdf Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster. 30 april 2020 BIL 10 Parkeringsriktlinjer inom Samhällsbyggnad Bergslagen.pdf Pdf, 53.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 11 Förlängning av giltighetstid för nuvarande avfallsplan.pdf Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 12 Tjänsteskrivelse Lake Resort Grythyttan.pdf Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 15 Färdiga avtal granskade av jurist VA.pdf Pdf, 746.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Driftuppföljning 20200331.pdf Pdf, 340.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Investeringuppföljning 20200331.pdf Pdf, 1009 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Omdisponering av vinterbudgeten 2020.pdf Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Avrapportering Intern kontroll 2019.pdf Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Förslag Intern kontroll 2020.pdf Pdf, 128.5 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 9 Öppnande av Arne P_s väg Nora.pdf Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster. 27 mars 2020 BIL 9 Yttrande uppgradering sopkärl.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Yttrande, motion om hållbar och biologisk mångfald vid grönytor.pdf Pdf, 318.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Uppföljning av direktionens beslut 20191231.pdf Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 Förslag till budgetram 2021.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Förslag till kommunernas tekniska investeringar 2021.pdf Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. BIL 4 Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 28 februari 2020 BIL 4 Detaljbudget till direktionen 200131.pdf Pdf, 517.2 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 5 Firmatecknare.pdf Pdf, 74.8 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 6 VA Situationen i Spannarboda.pdf Pdf, 752.7 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 7 Remissyttrande Aspabadet Lindesberg.pdf Pdf, 905.1 kB, öppnas i nytt fönster. BIL 8 Tillståndsbedömning av vägar i Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs kommun.pdf Pdf, 55.8 kB, öppnas i nytt fönster. 17 januari 2020 BIL 3 Budget.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. Protokoll Protokoll 2022 20220204 § 1 Öppnas i nytt fönster. 20220204 § 2-14 Öppnas i nytt fönster. 20220225 § 15-29 Öppnas i nytt fönster. 20220325 § 30-46 Öppnas i nytt fönster. 20220422 § 47-63 Öppnas i nytt fönster. 20220610 § 64-83 Öppnas i nytt fönster. 20220826 § 84-87 Öppnas i nytt fönster. 20220916 § 89-119 Öppnas i nytt fönster. 20221014 § 120-131 Öppnas i nytt fönster. 20221111 § 132-142 Öppnas i nytt fönster. 20221216 §143-145 budget hemsida.pdf Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster. 20221216 §146-153 hemsida.pdf Pdf, 329 kB, öppnas i nytt fönster. Protokoll 2021 20210129 §1-10.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 20210226 §12-20.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 20210326 §21-39.pdf Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20210423 §40-62.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20210611 §63-87.pdf Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster. 20210917 §88-109.pdf Pdf, 795.7 kB, öppnas i nytt fönster. 20211015 §110-127.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20211112 §128-140.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20211210 §141- 143 budget.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 20211210 §144-153.pdf Pdf, 243.5 kB, öppnas i nytt fönster. Protokoll 2020 20200117 §1-2.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20200228 §3.pdf Pdf, 353.5 kB, öppnas i nytt fönster. 20200228 §4-15.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20200327 §16-24.pdf Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20200430 §25-39.pdf Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20200612 §40-58.pdf Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20200828 §59.pdf Pdf, 488.4 kB, öppnas i nytt fönster. 20200918 §60-82.pdf Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20201016 83-95.pdf Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. 20201030 §96.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20201112 §97-107.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20201211 §110-121.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Protokoll 2019 20190118 §1.pdf Pdf, 350.6 kB, öppnas i nytt fönster. 20190118 §2-4.pdf Pdf, 554 kB, öppnas i nytt fönster. 20190201 §5-21.pdf Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20190301 §22-34.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20190329 §35-36.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20190329 §37-52.pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 20190412 §53.pdf Pdf, 320.8 kB, öppnas i nytt fönster. 20190426 §54-57.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 20190426 §58-70.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20190614 §71-97.pdf Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster. 20190920 §98-120.pdf Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. 20191018 §121-139.pdf Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20191115 §140-152.pdf Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg