Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen innefattar budget, delårsbokslut samt årsredovisning. Rapporter 2021 Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 Öppnas i nytt fönster. Delårsbokslut aug 2021 Öppnas i nytt fönster. Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 Öppnas i nytt fönster. Årsredovisning 2021 Öppnas i nytt fönster. Rapporter 2020 Budget 2020.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. Delårsbokslut aug 2020.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. Årsredovisning 2020.PDF Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. Rapporter 2019 Budget 2019.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Delårsbokslut 2019.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 8-12 och 13-16. Dag före helgdag 8-12. Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42 . servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se