Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Om olyckan är framme

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med anledning av inträffad skada, t.ex. självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till oss. Skadeansökan Vi vill gärna att du fyller i vår Skadeansökan. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag; Skadedatum, gärna klockslag Skadeplats Beskrivning av händelseförloppet Bilder från skadeplatsen och/ eller vägarbetsområdet Bilder på skadan Kopia från Försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk Preciserat ersättningskrav Kopia på kvitton / fakturor på nedlagda kostnader. För att utreda vårt eventuella ansvar gör Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Vi kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig ha överseende med att en sådan utredning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.  Relaterade e-tjänster Skadeanmälan Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg