Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Valnämnd

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2015-2018:


Ordinarie

Mattias Svedberg (S), Ordförande

Mathias Eriksson (SD), Vice Ordförande

Ulla Wiklund-Diedrichsen (V)

Peter Johansson (M)

Eva-Lena Sahlberg (S)


Ersättare

Arne Eklund (S)

Antti Tsupukka (S)

Henk Bijloo (-)

Niklas Hermansson (C)

Hans Karlsson (SD)

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg