Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Krisinformation

Viktiga telefonnummer

Nummer
Instans/situationTelefonnummer
Nödsituation112
Sveriges nationella informationsnummer113 13
ÖvrigaPolis 114 14
Räddningstjänsten Västerbergslagen0240-863 21
Giftinformationscentralen08-33 12 31 (brådskande 112)

Länkar

Extraordinära händelser

Vid svåra störningar för kommunens verksamheter och samhället i övrigt (extraordinära händelser) organiseras en krisledning bestående av krisledningsnämnden (kommunstyrelsens allmänna utskott) och en ledningsstab under kommunchefen. Dess uppgift är att leda, samordna och informera.

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid olyckor eller andra händelser som kan orsaka störningar i samhället kan allmänheten varnas genom varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det består av utomhuslarm följt av meddelande i radio och TV. Larmet skall under minst två minuter skicka ut 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum.

Signalen innebär att man skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för information om händelsen. När faran är över sänds en 30 sekunders sammanhängande signal.

Utomhuslarmet testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15.00.

POSOM

POSOM är en förkortning av "psykiskt och socialt omhändertagande" och är en verksamhet som skall hjälpa människor som utsätts för påfrestningar i samband med större olyckor. När samhällets vanliga resurser (räddningstjänsten, sjukvården, kyrkan m m) inte räcker skall POSOM-gruppen med stödpersoner kunna hjälpa till. I en lämplig lokal, ett stödcenter, kan drabbade personer söka stöd och information. POSOM-gruppen består av företrädare för kommunen, andra myndigheter och organisationer. 

Relaterat

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00