Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Barn & Utbildning. Covid-19

Barn som är sjuka ska vara hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta eller feber. Andra vanliga besvär är symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.


Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Folkhälsomyndighetens sida "Om du eller någon i familjen har blivit sjuk" Länk till annan webbplats. finns information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk.

 

Provtagning

Barn i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning av covid-19-infektion.

Region Örebro län uppmanar barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.

1177 vårdguidens sida "Lämna prov och få provsvar om covid-19"  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du information om att lämna prov för covid-19 och om testning av barn och unga.


Barn som har kvarvarande lindriga symtom och inte tagit prov

Barn som inte tagit prov kan gå till förskolan/skolan igen när allmäntillståndet tillåter och det gått minst två dygn utan symtom, eller efter sju dygn efter insjuknandet om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.


Barn som har tagit prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma och kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter, de har varit feberfria i två dygn och det har gått minst sju dygn från de första symtomen.


Barn som har negativt provsvar

Barn som har negativt provsvar kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider