Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Omsorg & Stöd. Covid-19

Inom Omsorg och stöd följer vi mycket noga de riktlinjer som Folkhälso­myndigheten samt Smittskydd och Vårdhygien på Region Örebro län ger oss kring coronaviruset.

 

Vaccinering inom äldreomsorgen mot Covid-19

Den 30 december 2020 påbörjades vaccineringen med första dosen för personer inom äldreomsorgens särskilda boenden och under januari har även de som har hemsjukvård från kommunen fått sin första dos. Nya doser kommer successivt från regionen tills alla som tackat ja har vaccinerats. Nu pågår vaccinering av den andra dosen inom boende och hemsjukvård och därefter ska man ha ett skydd mot Covid-19 efter en vecka.

Vård och omsorgspersonal inom äldreomsorgen är också prioriterade att få vaccin och man får boka tid på någon av de upprättade vaccinationscentralerna som finns i länet i mån av tillgång till vaccin.

För personer med enbart hemtjänst har regionen ansvaret för vaccinering och för de som har svårt att ta sig till de särskilda vaccinationscentralerna i länet kan det i vissa fall bli aktuellt att kunna ge vaccinet på plats. Mera information om hur man bokar tid för vaccination vid vaccinationscentral sk nod sänds ut inom kort till personer med hemtjänst.


Vi använder skyddsutrustning vid all nära vård

Skyddsutrustning används inom all nära vård och det gäller både äldreboenden, hemtjänst, dagverksamhet för äldre, gruppbostäder och daglig verksamhet för funktionshindrade. All personal har fått utbildning i hur utrustningen används och i övrigt tillämpas gällande hygienriktlinjer för att förebygga smittspridning. Även besökare till boende informeras om vad som gäller för att hindra smittspridning och vi tillhandahåller utrustning som visir och munskydd. Vår uppmaning till alla är att hålla avstånd i den mån det är möjligt samt tvätta händerna och använda handsprit både före och efter besöket.


Vi provtar vid symtom

Vi har ett nära samarbete med Region Örebro län och provtar alltid vid misstanke om smitta. Vid misstanke om smitta hos någon av våra boende så försöker vi undvika att personen vistas i gemensamhetsutrymmen med övriga boende tills provsvaret kommit.

Vid bekräftad smitta hos någon boende eller personal så påbörjas smittspårning omedelbart av både övriga boende och den personal som kommit i kontakt med den som är smittad. Den som är smittad får alla insatser i sin egen bostad så långt det är möjligt för att undvika smittspridning. Läkare och sjuksköterska tar ställning till om personens tillstånd kräver vård på sjukhus.

Så fort det uppstår smitta på en avdelning på ett vård- och omsorgsboende isoleras den avdelningen tills smittspårning och provsvar kommit. Vi begränsar antalet vårdpersonal på avdelningen så mycket som det går.

När vi misstänker smitta hos någon med insatser från hemtjänsten eller hemsjukvården så tas prov och vid bekräftad smitta så påbörjas smittspårning omedelbart bland personal som varit i kontakt med den smittade. Har personal konstaterad smitta så görs en smittspårning av all personal och alla med hemtjänst/hemsjukvård som kan ha kommit i kontakt med den smittade. Vi begränsar antalet personal som besöker en smittad inom hemtjänsten så långt det är möjligt.


Medarbetare med symtom stannar hemma och testas

Vi är mycket noga med att ingen ska jobba med symtom (feber, hosta, halsont, huvudvärk, snuva) och medarbetare med symtom provtas innan man återgår till arbetet.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider