Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kvalitet, uppföljning, jämförelser och statistik

Öppna data

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda.

Här kan du ta del av kommunens öppna data

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Här kan du läsa mer om Kommunens Kvalitet i Korthet Länk till annan webbplats.

Rapporter föregående år

Kvalitetsresovisning, skola, förskola och fritidshem

Länk till kvalitetsredovisning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg