Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Samverkan i Bergslagen

Under cirka tio år har kommunerna i norra Örebro län, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora, samverkat inom tekniska verksamheter genom kommunalförbundet Bergslagens Kommunalteknik (BKT) samt med myndighetsutövning inom framförallt miljö- och byggområdet genom Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB). Samverkan har varit positiv, både ekonomiskt och kompetensmässigt, så nu ska samarbetet utvecklas.

Den 22 augusti träffades styrgruppen för projektet Samverkan i Bergslagen för en inledande diskussion om hur det framtida samarbetet ska se ut. En projektledare har anställts, Marianne Skinnars-Bruno, som tidigare var sjukhusdirektör på Lindesbergs lasarett, och som under våren 2014 arbetade som projektledare vid översynen av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen i Lindesbergs kommun. Hon kommer att initialt kartlägga och analysera nuvarande samverkan för att sedan arbeta fram förslag till utökning/förändring i samråd med styrgruppen.

Politiskt tillsatt styrgrupp

Styrgruppen för Samverkan i Bergslagen är kommunernas kommunstyrelseordförande, representanter för oppositionen i de fyra kommunerna samt ordförande i BKT och BMB.

Gruppen kommer att fatta beslut i frågor kring organisationsförändringar och om det under projekttiden exempelvis framkommer frågor som kan behöva hanteras i delprojekt. En projektgrupp med kommunchefer samt cheferna för BKT och BMB arbetar fram underlag till projektledaren. Förankring av förslag sker parallellt i respektive organisation.

Syfte med projektet

Ett utökat samarbete inom BKT och BMB har diskuterats under åren liksom behovet av att mer effektivt hantera de gemensamma resurserna. Så syftet med projektet är både att se över den nuvarande verksamheten samt undersöka om fler områden kan vara aktuella. Vid styrgruppens första sammanträde beslutades om tre delprojekt: upphandling, infrastruktur/kommunikation samt fordonsförvaltning. Dessutom ska en strategi för införande av gemensamma administrativa system tas fram.

Projektbeskrivningen i sin helhet finns att läsa här Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredning Pdf, 673 kB.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kommunchef
Berit Westergren
berit.westergren@ljusnarsberg.se
0580-805 43
072-576 27 70

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg