Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Säkerhet och kris

Stora som små händelser uppkommer dagligen. Vissa händelser får konsekvenser för samhället och andra får det inte. Vid de flesta olyckor, de så kallade vardagsolyckorna, hanterar räddningstjänsten situationen.

Här kan du läsa om vad som gäller vid en kris

Ljusnarsbergs kommun arbetar med att skapa goda förutsättningar för att förebygga och hantera kriser. God planering och krisberedskap gör att negativa konsekvenser förhindras. Skulle något inträffa, har kommunen planer på hur händelser ska hanteras för att minimera skadorna.

Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en broschyr om vad som är viktigt att tänka på vid en större kris eller vid krig. Klicka här för att ladda ner, beställa eller få broschyren uppläst för dig (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hemberedskap

Vid en kris eller samhällsstörning kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Samhället förväntar sig att du ska klara din egna försörjning i en vecka. Klicka här för att få råd och tips på hur du kan förbättra din hemberedskap (msb.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

är varning till allmänheten vid en allvarlig olycka. Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på främst Sverigesradio P4 för information (89,8–102,8 MHz).

Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal. Signalerna Viktigt Meddelande och Faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Flyglarm

Signal med korta stötar under 1 minut.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.

Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare. klicka här för att läsa mer om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Beredskapslarm

Signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder, upprepas under 5 minuter.

Beredskapslarm används om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked om.

Andra kanaler som kan skicka VMA

VMA kan skickas via sms till personer som befinner sig inom det drabbade området. Beslut om detta tas av räddningsledare.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

POSOM-gruppen

Hjälper drabbade människor vid olyckor och katastrofer. Gruppen består av en ledningsgrupp med representanter för kommunen, regionen, kyrkan och polisen. Till sin hjälp har de ett antal frivilliga stödpersoner. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Syftet med POSOM-gruppen är att de ska hjälpa drabbade människor vid olyckor och katastrofer för att på sikt kunna förebygga psykisk ohälsa.

POSOM-gruppen ansvarar inte för stöd till skadade personer.


Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020.pdf Pdf, 589 kB. 589 kB 2020-08-03 11.45
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 415 kB. 415 kB 2020-08-03 11.46
Styrdokument för krisberedskap 2019-2023.pdf Pdf, 592 kB. 592 kB 2020-08-03 11.46

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg