Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Miljötillsyn - taxor och avgifter

Avgifter för miljötillsyn

Miljökontoret tar ut en avgift enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige i de fyra kommunerna. Avgiften varierar beroende på typ av verksamhet, storlek på produktionen och vilka risker för människors hälsa eller miljön som verksamheten utgör.

Årlig avgift eller timavgift

  • Årlig avgift gäller huvudsakligen anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter. Den årliga avgiften tas ut i början av året. Hur stor den årliga avgiften är beror på vilken avgiftsklass verksamheten hör till. Avgiftsklassen styrs av bransch, verksamhetens inriktning och omfattning.
  • Timavgift tas ut efter utförd tillsyn vid verksamheter som inte har årlig avgift, och vid handläggning av amälningar och tillstånd. Timavgiften är för närvarande är 820 kr.

Taxan är baserad på ett underlag framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). Länk till annan webbplats. Om du bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Du måste betala miljösanktionsavgiften även om du brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om du inte känt till vilka regler som gäller.

Exempel på överträdelser är

  • om du lämnar in miljörapport för sent för en B-verksamhet - 1 000 kr
  • importerar eller överlåter kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning - 5 000 kr
  • om du inte låtit göra föreskriven läckagekontroll av en köldmedieanläggning – 5 000 kr
  • om du kommer in för sent med kontrollrapport för köldmedier – 1 000 kr
  • om du inte informerat om installation av en oljecistern – 1 000 kr
  • om du inte utfört återkommande kontroll av en oljecistern – 2 000 kr

BMB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Gata/Park/Idrott, Lokal och miljöservice, Vatten och Avlopp, Avfall och Återvinning.
servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40
Besöksadress: Industrivägen 7, Pershyttan

Öppettider: Mån-fre 8-16.
Lunchstängt 12–13.
Dag före helgdag 8-12.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg