Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Psykisk ohälsa

Ar du bosatt inom Orebro län och anhörig till en närstående som lever med psykiatriskt tillstånd/diagnos?

Du som anhörig kan ibland själv behöva vägledning/stöd och har här möjlighet att boka tid för individuellt stödsamtal.

Boka tid via E-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

(Tel: 070/3204814)

Område psykiatri, Region Örebro län

Anhörigstöd i samarbete med

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg