Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Handikapporganisationer och råd

Länkar

Lokala organisationer

  1. Attention Länk till annan webbplats.

Lokala handikappsråd

  1. Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer

Nationella organisationer

A

Afasiförbundet i Sverige Länk till annan webbplats.
Alzheimer Sverige Länk till annan webbplats.
Astma- och Allergiförbundet Länk till annan webbplats.
Autism- och Aspergerförbundet Länk till annan webbplats.

B

Blodcancerförbundet Länk till annan webbplats.
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Länk till annan webbplats.

D

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Länk till annan webbplats.

F

Förbundet Sveriges Dövblinda Länk till annan webbplats.

H

Handikappförbundens samarbetsorgan Länk till annan webbplats.
Handikapphistoriska föreningen Länk till annan webbplats.
HIV-Sverige Länk till annan webbplats.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Länk till annan webbplats.
Hjärt- och Lungsjukas riksförbund Länk till annan webbplats.
Hjärtebarnsförbundet Länk till annan webbplats.
Hörselskadades riksförbund Länk till annan webbplats.

K

Kristna synskadades förening – Syskonbandet Länk till annan webbplats.

L

Lika Unika Länk till annan webbplats.

M

Mag- och tarmförbundet Länk till annan webbplats.
Marschen för tillgänglighet Länk till annan webbplats.
Mun- & Halscancerförbundet Länk till annan webbplats.

N

Neuroförbundet Länk till annan webbplats.
Njurförbundet Länk till annan webbplats.

P

Parkinsonförbundet Länk till annan webbplats.
Personskadeförbundet RTP Länk till annan webbplats.
Primär immunbristorganisationen (PIO) Länk till annan webbplats.
Psoriasisförbundet Länk till annan webbplats.

R

Reumatikerförbundet Länk till annan webbplats.
Riksförbundet Cystisk Fibros Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för social och mental hälsa Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade Länk till annan webbplats.
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Länk till annan webbplats.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser Länk till annan webbplats.

S

Stamningsförbundet Länk till annan webbplats.
Storstockholms Diabetesförening Länk till annan webbplats.
STROKE-Riksförbundet Länk till annan webbplats.
Svenska Celiakiförbundet Länk till annan webbplats.
Svenska Diabetesförbundet Länk till annan webbplats.
Svenska Epilepsiförbundet Länk till annan webbplats.
Sveriges Dövas Riksförbund Länk till annan webbplats.
Synskadades riksförbund Länk till annan webbplats.

U

Ung Diabetes Länk till annan webbplats.
Unga Allergiker Länk till annan webbplats.
Unga Hörselskadade Länk till annan webbplats.
Unga Reumatiker Länk till annan webbplats.
Unga Rörelsehindrade Länk till annan webbplats.
Unga Synskadade Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Enhetschef funktionsstöd
Samira Ågren
samira.agren@ljusnarsberg.se
073-633 04 96

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg