Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet är gratis och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden har tystnadsplikt och nås antingen via sms, telefon eller mejl.

Vem har rätt till Personligt ombud?

Personer mellan 18–65 år bosatta i Lindesberg, Nora, Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun som har omfattande psykiska funktionsnedsättningar och behov av långvariga kontakter med olika myndigheter.

Vad vi kan stötta dig med

  • Ge dig information och råd om samhällets stöd
  • Hjälpa till att fylla i blanketter och ansökningar
  • Stötta dig i kontakten med olika myndigheter
  • Se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
  • Samordna den vård och de insatser som finns omkring dig

Målet är att du ska bli mer självständig och delaktig i samhället. Vi vill hjälpa dig så att du upplever en bättre livskvalitet!

Hur fungerar Personligt ombud?

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till.

Du kontaktar oss själv eller ber någon anhörig eller myndighetsperson hjälpa dig med det. Du kan nå oss antingen via sms, telefonsamtal eller mejl. Vi bokar tid och plats för ett första informations­möte. Du ansöker om personligt ombud via vår blankett och därefter gör vi en bedömning om vi kan ta oss an ditt uppdrag eller inte. När vi tagit oss an ditt uppdrag upprättas en gemensam planering med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi gemensamt för att uppnå dina mål.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis återkomma och söka hjälp för nya uppdrag.

Dokument och ansökningsblankett

Senast uppdaterad

Kontakt

Jenny Geffen
Telefon: 079-060 47 29
E-post: jenny.geffen@lindesberg.se

Maria Hanseborg
Telefon: 079-060 47 40
E-post: maria.hanseborg@lindesberg.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider