Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Fastställa faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskap/föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Det är först när denna undertecknats som barnets juridiska rättigheter, t.ex. arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.

Bekräfta föräldraskapet

När barnet är fött

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom två veckor efter barnets födelse. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickas en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden. Den som fött barnet ombeds genom brev från Servicecenter i kommunen att ta kontakt för att boka en tid för föräldrarna att underteckna handlingarna vid ett personligt besök.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, görs även denna anmälan i samband med bekräftelsen.

Innan barnet är fött

Föräldrarna kan även bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött, från och med graviditetsvecka 25. Detta gör ni genom att kontakta Ljusnarsbergs kommun, 0580-805 00.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan denna anmälan göras i samband med bekräftelsen. Det går även att anmäla gemensam vårdnad när barnet är fött genom att kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gifta par

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar och vårdnadshavare till barn som föds inom äktenskapet.

När det är oklart vem som är fader

I vissa fall kan tveksamheter uppstå om vem som barnets fader, det finns då möjlighet att begära en rättsgenetisk undersökning. Denna provtagning genomförs och bekostas av familjerätten. Kontakta Ljusnarsbergs kommun, 0580-805 00.

Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning

Ljusnarsbergs kommun fastställer föräldraskap för en kvinna som är moderns registrerade partner eller sambo. Detta gäller om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om hon lämnat sitt samtycke. Kontakta Ljusnarsbergs kommun, 0580-805 00 för mer information.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg