Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Faderskap

Hur fastställs faderskapet?

Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa. Med faderskapet bekräftas även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan. Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Om mamman inte är gift, ska faderskapet bekräftas.

Faderskapet fastställs genom bekräftelse eller dom. Bekräftelsen kan göras innan eller efter barnets födelse. Individnämnden har ansvaret för faderskapsärenden och dessa handläggs av handläggare på socialkontoret.

Vem kan jag kontakta?

I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna besöker Individ- och familjeomsorgen och undertecknar handlingarna. I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Senast uppdaterad 2019-05-02

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00