Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ensamkommande ungdomar

Kommunen har en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket att ta emot ensamkommande ungdomar 16-17 år.

Verksamheten bedrivs dels på Bergsgården HVB och dels som boende i familjehem för de yngre än 16 år.

Kommunen ansvarar för att ungdomarnas behov av boende och omsorg tillgodoses. I boendet ingår att som personal coacha ungdomarna i skolarbete, hushållsarbete, inköp m.m.

Bergsgården HVB arbetar utifrån en 3-stegsmodell. 1 boende på HVB, 2 boende i träningslägenhet,

3. Boende i lägenhet på orten.

Målet är att ungdomarna ska bli självgående och självförsörjande.

I verksamheten ingår också ett nära samarbete med goda män, särskilda förordnade vårdnadshavare, socialtjänsten, Migrationsverket, primärvården, skolan m.m.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se