Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Fokus jämställdhet

Om projektet:

Ljusnarsbergs kommun beviljades medel från Länsstyrelsen i Örebro §37a-medel riktade till asylsökande) för att driva projektet ”Fokus Jämställdhet”. I samverkan med den ideella organisationen Awesome People utvecklades ett metodmaterial i samhällsorientering med upplevelsebaserade övningar med ett jämställdhetsperspektiv. Noorullah Aria - man från målgruppen (asylsökande från Afghanistan) anställdes i projektet och projektledare var integrationskoordinator Karin Wouda som samarbetade med ideell från Awesome People, Fredrik Wouda. Projektet pågick 2016-12-15 – 2018-03-31

I projektet utgick vi från boken i samhällsorientering ”Om Sverige” och de första 7 av 8 kapitlen i boken. Vi inventerade övningar som Awesome People hade och vad som fanns på internet och i andra metodböcker. Vi letade efter upplevelsebaserade övningar där det handlar om att göra saker tillsammans. Vi la sedan in övningar som passade in i olika kapitel och skapade även egna övningar då det saknades övningar inom vissa områden. Vi försökte sedan i reflektions- och diskussionsfrågor lägga till ett jämställdhetsperspektiv i så många övningar som möjligt för att få en jämställdhetsintegrering av materialet.

Till sist gick vi igenom varje övning och la till instruktion på hur övningen kan genomföras om en inte är skriv- eller läskunnig.

Vi testade metodmaterialet med en grupp asylsökande män från Afghanistan där vi dokumenterade deras lärande och vad de tyckte, ändrade, anpassade och justerade metodmaterialet efter erfarenheterna med gruppen. Efter utvärderingen la vi även till en del övningar för att täcka fler områden som saknades när vi testade materialet.

Workshopledare och projektledare höll i ett spridningsseminarium där 12 deltagare från olika kommuner i länet deltog där de fick prova på övningar från materialet och höra mer kring projektet. Workshopledare och projektledare höll även i två seminarier vid den nationella SO-konferensen där metodmaterialet även hade tryckts upp och delades ut till deltagarna. Det var ett stort intresse och positivt gensvar och flera kommuner kommer att använda sig av metodmaterialet.

Metodmaterialet är fritt att använda av alla som möter målgruppen asylsökande och nyanlända. Tryckt version av metodmaterialet kan beställas av Awesome People och Awesome People tillhandahåller även utbildning i metodmaterialet, kontakta dem för mer information: contact@awesomepeople.se.

Länk till alla bilagor i metodmaterialet:

https://drive.google.com/drive/folders/114hWTINXiroTguEqD4bYvzEsyjYao9QF?usp=sharing Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider