Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Projekt Norrsken

Här kan du läsa fortlöpande om vad som händer inom Projekt Norrsken.


 • Fritidsguide, sommarlovsbidraget, suicidprevention och Fokus Jämställdhet


  Igen får det bli en sammanfattande uppdatering av de senaste veckorna. Jag har haft träff med de ideella fritidsguiderna där de fick sina T-shirts och vi tog kort på alla och tog deras kontaktuppgifter för att sammanställa allt i en informationsbroschyr som vi ska ge till föreningarna.
  Jag har även skrivit klart slutrapporten för projekt Fritidsguide. Vi har äntligen kunnat starta träffarna i fokus Jämställdhet i Örebro i Awesome Peoples lokal då det var ca 20 st som fick reseersättning från Migrationsverket. Där har jag varit med på träffarna och gått igenom kapitel 2 och kapitel 3. Jag har deltagit på konferens om samverkan mellan kommunal och ideell sektor, haft möte med SYV och integrationspedagogen om informationsträff för nyanlända föräldrar om det svenska skolsystemet och skolkulturen. Jag har även haft möte med bildningschefen om föreningsträff som jag och Ölif kommer att planera. Jag har också träffat Svante som är i full gång med projektet Språkvän som vi har dragit igång i Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun. Jag har deltagit på en konferens om suicidprevention och en annan konferens om suicidprevention och migration för att förbättra mina kunskaper kring hur man bör jobba när det gäller psykisk ohälsa. Jag har varit på föreläsning om idrott och integration och varit på Länsstyrelsens kommunnätverk och deltagit på föreläsning om den arabiska kulturen. Jag har varit i Göteborg på erfarenhetsutbyte kring sommarlovsbidraget som MUCF delar ut och jag har även börjat titta på slutrapporteringen av sommarlovsbidraget. Jag har haft ett nytt projektmöte kring Summer Camp 2018 och börjat göra visuella sammanställningar av alla projekt som har varit igång för att det ska vara lätt att få en överblick.


 • Sammanfattning av tre veckor


  Det får bli en sammanfattande uppdatering kring de senaste tre veckorna då jag har missat att uppdatera bloggen.
  Det har varit fortsatta workshops i projekt Fokus Jämställdhet där jag även har ordnat med intyg för deltagarna så att de ska få reseersättning till Örebro så vi fortsättningsvis kan ha kursen i Örebro där Awesome People kan ha hand om kursen. Jag har även haft träff med Åsa som arbetar som integrationskoordinator i Lindesberg och Helena från mobila asylteamet för att diskutera ev. samverkan kring information om sexuell hälsa till unga nyanlända. Vi gick alla tre på mucfs utbildningsdag ”Rätt att veta” i Örebro om just hur man kan arbeta med deras material YOUMO som handlar om sex, hälsa och jämställdhet för unga nyanlända. Jag har varit på möte om EU-projektet ”All in” som Ljusnarsbergs kommun tillsammans med 8 andra kommuner deltar i som är ett spännande projekt om att få de som står långt från arbetsmarknaden in i arbetslivet. Verksamheten kommer att starta upp 1 mars 2018. Det har varit styrgruppsmöte i ITS-projektet där Fia har hittat 40 praktikplatser och är i full gång med att få ut elever på praktik. I Ljusnarsberg har vi samverkat kring praktikplatser på ICA och i köksverksamhet inom kommunen. Vi har haft studiebesök från Lekeberg som ville höra mer om hur vi arbetar med extratjänster och integration, de var väldigt imponerade av vårt arbete. Jag var också med på möte med Gunilla på Nyföretagarcentrum för att se vad vi kunde samverka kring vilket resulterade i en starta eget kurs som startar nästa vecka för nyanlända där jag och Amer har informerat på SFI om möjligheten. Jag har också varit på ett nytt planeringsmöte med ICA, KBK och Bergslagens sparbank om Summer Camp där vi tar oss vidare i planeringen. Jag och Amer åkte till Nora på KNÖL-möte där vi utbyter erfarenheter med andra integrationsenheter i norra Örebro län. Har också deltagit på seminarium om Våldsbejakande extremism i Örebro. Annars har det varit en hel del admin med slutrapporten för projekt Fritidsguide och färdigställande av Fritidsguidematerialet och beställning av T-shirts till fritidsguiderna och svara på mail m.m. 

 • Fokus jämställdhet, språkvän och sommarlovet


  Veckan bestod mest i att förbereda och att hålla i de första workshoptillfällena med gruppen i projekt Fokus Jämställdhet.
  Vi började med att testa metodmaterialet för det första kapitlet i boken ”Om Sverige” och det gick väldigt bra och var väldigt roligt. Jag dokumenterade även med kort och film för att kunna göra en slutfilm av projektet. På onsdagen hade jag introduktion för Svante som ska jobba i Språkvänsprojektet som vi har fått beviljat med 37a-medel från Länsstyrelsen tillsammans med Lindesbergs kommun. Svante kommer att sitta i Lindesberg men även arbeta i Ljusnarsbergs kommun. Jag dokumenterade även sommarlovsaktiviteterna för att gå igenom på torsdagens möte med fritidsledarna och bildningschefen. 

 • Avslut projekt Fritidsguide


  Veckan började med en inspirerande konferens i Örebro om fysisk aktivitet som Örebro läns idrottsförbund anordnade.
  Resten av veckan bestod främst av förberedelser inför det avslutande styrgruppsmötet i projekt Fritidsguide med slutförandet av dokumentationen och Fritidsguidematerialet. Det blev ett bra avslutande möte där vi kunde konstatera att projektet har varit framgångsrikt då vi har nått de flesta mål som var uppsatta och kommer att kunna fortsätta metoden med fritidsguider i kommunen. Jag förberedde även inför nästa veckas start av workshop i samhällsorientering med asylsökande män. 

 • Planering och möten


  Veckan började med genomgång av Office 365 och möte med bildningschefen kring vad jag gjorde i förra projektet och vad som är på gång i det här projektet med integration och sommarlovsaktiviteter där samverkan med skolan behövs.
  På kvällen hade jag möte med ICA och Kopparbergs bollklubb för att börja planeringen inför nästa års Summer Camp. På tisdagen arbetade jag med fritidsguiderna inför utbildningen som vi sedan hade på kvällen. 12 fritidsguider utbildades för att de ska vara förberedda inför uppdraget som ideell fritidsguide. På onsdagen var jag i Örebro för att lyssna på genomgång av Europarådskoden som handlar om samverkan mellan offentlig sektor och civila samhället. På torsdag var jag på kommun- och länsnätverk på Länsstyrelsen på fredagen var det styrgruppsmöte i Projekt Norrsken där jag och Åsa gick igenom vad som gjorts i projektet sen sist och gick igenom uppföljningsrapporten som gjorts av projektet. Har även påbörjat slutversionen av Fritidsguidematerialet. 

 • Tillbaka igen!


  Tillbaka till bloggen efter några veckors frånvaro, dels på grund av semester, föräldraledighet och sjukdom men också för att jag inte har uppdaterat det som har hänt sedan jag började jobba igen.
  Det som kan konstateras är dock att det blev en lyckad sommar i år igen med sommarlovsprogrammet. Vi skickade deltagare till Bergslagsspelens sommarläger, genomförde två simskolor på totalt 4 veckor (en i kommunens regi och ett med SAIK), två veckors fotbollsläger i samverkan med SAIK, två ridläger på Jan-Olsgården (ett med övernattning och ett dagläger), tre skogsvandringar med OK Järnbärarna, ett klotenläger med en övernattning, en utflykt till Finngården Rikkenstorp, ett sportläger, ett skaparläger, ett Game Camp och ett summercamp med ICA. Förutom kommunens samarbeten har även Junis och konstklubben haft öppen verksamhet i tre veckor vardera. Det har varit över 260 deltagare på aktiviteterna som genomförts i samverkan med kommunen plus alla de som deltagit i de öppna verksamheterna. Till Summer camp kom 100-200 barn under de två dagarna som det pågick. Fritidsguiderna har haft fullt upp med att få allt att flyta på under sommaren och har haft stor hjälp av feriepraktikanter och sommaranställda. Vi har haft utvärdering av sommarens aktiviteter och fastän det finns mycket som kan bli bättre så har vi ändå konstaterat att mycket var väldigt bra och det har varit både nöjda barn och nöjda föräldrar. Vi har haft styrgruppsmöte i Fritidsguide-projektet som börjar närma sig sitt slut och även genomfört den första delen av fritidsguideutbildningen för att utbilda nya ideella fritidsguider i kommunen där tanken är att de ska kunna ta över fritidsguidningen när projektet tar slut. Jag har även varit i Stockholm på ICA-förbundet tillsammans med Kopparhallen och Kopparbergs BK för att utvärdera summer camp och börja planera för nästa år. Varit på TIA-möte på Länsstyrelsen, BRÅ-möte, styrgruppsmöte för det nya projektet ITS som vi genomför med Lindesbergs kommun för att skapa praktikplatser för ungdomar på introduktionsprogrammet på Lindeskolan. Har också arbetat vidare med Låna en svensk, varit på Hälsosam på Länsstyrelsen, haft introduktion för projektledaren på ITS, varit på APT m.m. 

 • Fritidsguideprojektet och kort vecka


  På måndagen hade jag möte med Fridsguiden för att följa upp aktiviteterna och förbereda inför styrgruppsmötet som vi sedan hade på eftermiddagen.
  På tisdagen fortsatte jag med administrativt arbete och förberedelser inför sommaren och hade CV-genomgång med Noorullahs grupp med asylsökande. På onsdagen började den nya fritidsguiden, Natalie så jag hade möte med henne och Ahmad om fritidsguideprojektet och gick igenom allt med sommarens aktiviteter. Efter det var det möte med ICA om sommarfestivalen och sen lönesamtal. En kort vecka då jag påbörjade 2,5 veckors semester och föräldraledighet. 

 • Nationaldag och Nationens hjärta


  Veckan började med att gå igenom alla anmälningar till sommarlovsaktiviteter och lägga in i dokumentationsmallen för att se vilka som ska delta på vilka aktiviteter.
  Jag hade möte med den nya fritidsguiden för att gå igenom anställningsavtalet och på eftermiddagen åkte jag till Frövi och lämnade tillbaka rekvisitan vi använde på upplevelsevandringarna. På tisdagen var det nationaldag och då hjälpte jag till med förberedelserna för och genomförandet av ceremonin för nya svenska medborgare och gjorde iordning efteråt. På kvällen var det världspremiär för dokumentärfilmen Nationens hjärta om Ljusnarsbergs kommun där jag själv var med lite i filmen. På onsdagen fortsatte jag med registreringen av anmälningarna av sommarlovsaktiviteterna och på eftermiddagen var jag på TIA-möte på Länsstyrelsen i Örebro. På torsdagen gjorde jag klart registreringen av anmälningarna, blev utlånad i Låna en svensk och ordnade lite saker med sommarlovsaktiviteterna. 

 • Fullt upp!


  Förra veckan blev det inget jobb då jag fick åka till akuten efter att ha svimmat och slagit upp pannan natten till måndagen.
  Blev till att vara hemma och sen hade jag lite semester. Tillbaka istället på måndagen den 29 maj för att komma ikapp med allt jag missat. Telefonmöte med ICA om sommarfestivalen, möte med Åsa i Örebro om våra ansökningar till Länsstyrelsen och sen möte på Länsstyrelsen i Hälsosam. På tisdagen var det APT i kommunhuset och sen möte med evenemangsgruppen där jag fick lite mer klart för mig min roll på nationaldagen då vi ska fira de som fått svenskt medborgarskap, fick också hjälp med lite praktiskt kring sommarfestivalen. Skrev sedan inbjudningar och skickade till de som ska komma på ceremonin och hade möte med vaktmästarna angående transporterna i sommar. På onsdagen svarade jag på mail och gjorde annat administrativt arbete och på torsdagen var jag ledig. På fredagen var jag på Kyrkbacksskolan och träffade en grupp elever för att prata kring temadagarna och vad de har för förslag kring vad som kan göras för att öka inkluderingen på skolan. Det blev ett kort men givande möte då eleverna kom med många bra förslag som jag hoppas vi kan gå vidare med. Sen hade jag möte med ICA Kopparhallen för att diskutera sommarfestivalen och sen lite praktiskt kring nationaldagen och sedan telefonmöte med ICA nationellt kring sommarfestivalen. Ännu mer planering och fixande med sommaren på eftermiddagen och lite uppföljning av Låna en svensk. 

 • Tillbaka till vardagen


  På måndagen började jag med att ta itu med sådant jag inte hunnit med de senaste veckorna såsom att svara på mail och rensa inkorgen.
  Jag delade även ut sommarlovsprogrammet till skolorna och hade lite samtal med olika personer. Hela tisdagen satt jag med jämställdhetsmaterialet och rensade även klart inkorgen. På onsdagen skulle jag till Lindesberg men det blev till att vara hemma och vabba istället. På torsdagen jobbade jag vidare med jämställdhetsmaterialet och på fredagen hade jag lite möten och förberedde även inför sommarfestivalen och kollade upp transporter till de olika aktiviteterna i sommar.  

 • Workshops!


  Ännu en intensiv vecka då jag tillsammans med Awesome People genomförde uppföljande workshops med högstadielever med tema flykt, fördomar och inkludering måndag, tisdag och onsdag.
  På grund av att vi hade missbedömt förkunskaper hos eleverna så blev den första workshopen med 9:an inte helt lyckad då vissa moment tog mycket längre tid än vad vi hade planerat och vi inte hann med någon utvärdering. Det blev till att ändra om upplägget till workshopen med 8:an och då gick det mycket bättre och då hann vi med utvärderingen som visade att de allra flesta tyckte att både upplevelsevandring och workshop hade varit bra. Den sista workshopen med 7:an gick också bra fastän det var lite mer otåliga elever i den gruppen men de nämnde också bra saker de hade lärt sig efter temadagarna. På tisdagen hade jag också möte med Åsa och Rädda Barnen för att diskutera samarbete kring en ansökan till Länsstyrelsens medel för tidiga insatser för asylsökande vilket ska bli spännande. Jag har också varit tvungen att sitta och ändra i sommarlovsprogrammet för att formatet ska passa för tryckningen så tyvärr har det dragit ut lite på tiden att få programmet tryckt men nästa vecka hoppas jag att programmen är tryckta och klara så vi kan dela ut dom till alla elever. På fredagen hade jag möte med en person som kanske ska börja jobba i jämställdhetsprojektet och hjälpa till i fritidsguideprojektet. Jag hade också möte med webbredaktören för att gå igenom det digitala anmälningsformuläret till sommarlovsaktiviteterna. Jag har även dokumenterat temadagarna och skickat till skolan och gett förslag på fortsättningen med temat. 

 • Upplevelsevandring!


  Så på tisdagen efter långhelg kom den stora dagen då vi skulle debutera med upplevelsevandringen för eleverna i årskurs 7.
  Stressiga förberedelser minuterna innan men när vi körde igång med den första gruppen så kändes det bra. Intensiv dag med fyra vandringar efter varandra och sen till kontoret och fixa med praktiska saker gällande sommarlovsprogrammet, möte med en arbetssökande och sedan möte med styrgruppen för fritidsguideprojektet. Onsdagen började med upplevelsevandring för 9:an och på den andra vandringen kom radion och efter den sista vandringen var det telefonmöte med ICA angående sommarfestivalen och så möte kring fritidsguideprojektet. På kvällen var det upplevelsevandring för allmänheten och sen middag med alla skådespelarna. På torsdagen genomförde vi de sista upplevelsevandringarna med årskurs 8. Det var helt fantastiska vandringar där skådespelarna verkligen gick in i sina roller och gärna ville dela med sig av sina upplevelser. Eleverna blev märkbart tagna och ställde många och bra frågor till skådespelarna. Fastän det var intensivt så var det jättebra dagar. Svårt att lyssna på alla hemska berättelser men givande att se hur eleverna började tänka till. På torsdagseftermiddagen deltog jag och Ahmad i möte med arbetslaget 3-5 på Kyrkbacksskolan för att prata kring mer strukturerade rastaktiviteter.På fredagen hade jag möte med Åsa och Tomas angående utvärdering av projekt Norrsken och på eftermiddagen hade jag möte med Leif som arbetar på perrongen i Örebro för att gå igenom jämställdhetsmaterialet. På söndagen åkte jag upp till Kopparberg igen för att ordna med HLR-utbildning för simledare och språkstödjare som ska vara med på simskolan i sommar. Det var 12 killar som fick lära sig HLR så det känns bra inför sommaren. Efter utbildningen hade jag bjudit alla som deltog som skådespelare på upplevelsevandringen till en avslutningsfest för att fira deras goda insatser under veckan. Det blev mat, musik, dans och utdelning av intyg. Hemma igen blev det färdigställande av workshop för 7:an, 8:an och 9:an. 

 • Barnrättsdagar och förberedelser


  På måndagen hade jag telefonmöte med ICA kring deras aktiviteter sista veckan på sommarlovet och sedan ordnade jag och Amer inför upplevelsevandringen. På tisdagen och onsdagen var jag i Örebro på Barnrättsdagarna, två dagar fyllda med intressanta och tankeväckande seminarier och föreläsningar kring barn och migration och integration. På torsdagen ordnade jag med inbjudan till upplevelsevandringen, presenterade Projekt Norrsken på vårdcentralens verksamhetsdag, tränade med skådespelargruppen inför upplevelsevandringen, informerade snabbt på skolan och på fredagen ordnade jag och Aria med det sista praktiska med upplevelsevandringen. 

 • Processledarutbildning och diverse arbete


  Så efter påskledigheten började veckan med processledarutbildning i Stockholm på SKL tisdag och onsdag med nätverket för komplexa samhällsfrågor.
  På torsdagen var jag på frukostmöte i Örebro för att höra om hur man kan arbeta med inkludering och de berättade bland annat om pilotprojektet Entry Hubs vilket lät som ett intressant initiativ. Torsdagen och fredagen arbetade jag tillsammans med Awesome People för att färdigställa metodmaterialet i jämställdhetsprojektet för att kunna skicka det till intressenter som ska titta på det och ge feedback så att vi så snart som möjligt kan starta upp med grupper. Jag färdigställde även sommarlovsprogrammet och ordnade med alla detaljer kring det så att det stämmer med datum och information. Jag arbetade även med skolans temadagar och påbörjade planeringen för workshops.  

 • Upplevelsevandring och möten


  Måndagen startade med att fortsätta rensa inkorgen och svara på mail för att sedan ha möte med Amer för att förbereda inför upplevelsevandringen.
  Vi gick igenom lokalen där vi ska ha den för att se hur vi ska bygga upp det så bra som möjligt. Vi pratade också med Isabell i Frövi om vilken rekvisita vi får låna därifrån och vad mer vi behöver. Jag hade möte med Ahmad i fritidsguideprojektet för att göra klart Påsklovsprogrammet och ordna med lite andra saker i projektet. Sedan gick jag till Noorullahs grupp med asylsökande och berättade för dem om upplevelsevandringen och tog in anmälningar på de som kunde tänka sig att ställa upp som volontärer – blev 23 st! På tisdagen skickade jag ut påsklovsprogrammet, hade möte med fritidsguiderna, ordnade med saker inför sommarlovsprogrammet utifrån resultatet från enkätundersökningen. Jag fortsatte också med planeringen inför temadagarna med skolan. På eftermiddagen var jag med på möte med Kopparbergs bollklubb. På onsdagen åkte jag och Amer till Frövi och gick igenom allt inför upplevelsevandringen tillsammans med Isabell och Anna på församlingshemmet i Frövi och hämtade rekvisitan som vi får låna. Det var ett trevligt möte där vi utbytte idéer och tankar och de ville gärna komma och se hur vi genomförde temadagarna i Kopparberg. Jag hade kort möte med Ahmad kring påsklovsprogrammet och sen var jag på möte med OK Järnbärarna om deras ansökan till integrationsbidraget. Jag och Amer gick sedan till Lärcentrum för att gå igenom med Mats i Servicegruppen hur vi skulle bygga upp inför upplevelsevandringen och sen åkte vi och köpte presenningar som vi kommer att behöva. Efter det var jag på möte med SAIK om deras planer kring att bygga ett nytt gym och vad kommunen kan hjälpa till med. På torsdagen arbetade jag hemma med sommarlovsprogrammet som börjar ta form ordentligt. Men nu blir det lite påskledigt!


 • Tillbaka efter frånvaro


  Nu är jag tillbaka efter några veckors frånvaro.
  Först hade jag semester en vecka och när jag kom hem blev jag sjuk och när jag blev frisk så blev min son sjuk så då var jag tvungen att vara hemma. Jag lyckades dock få barnvakt i tisdags så jag kunde delta på utbildningen Migration och psykisk ohälsa som Region Örebro län anordnade. Vi fick många bra tips på länkar och material som jag ska sprida vidare och förhoppningsvis kan jag anordna någon utbildning själv i Kopparberg i ämnet. På torsdagen kunde jag jobba igen och då började jag med att svara på alla mail som inkommit och på eftermiddagen var det Hälsosam-möte på Länsstyrelsen. På fredagen fortsatte jag med att rensa inkorgen, ordna med enkäterna till skolan om sommarlovsaktiviteter, ha möte med Noorullah om jämställdhetsprojektet och med Ahmad om Fritidsguide-projektet. Jag åkte med Bernard från SKL till Mossgruvan där vi pratade med några av romerna som bor där tack vare tolkhjälp, intressant! Det blir mycket att göra nästa vecka för att komma ifatt med allt! 

 • Intensiv vecka med många aktiviteter!


  På måndagen var jag på skolan med Ahmad för att vi skulle prata med elever men kom på rätt snabbt att vi nog ska pröva med en enkät för att få så många svar som möjligt.
  Jag hade möte med fritidsguiderna igen för att uppdatera dem kring läget med främst sommarlovsaktiviteterna. Sedan hade jag och Kent dragning om handlingsplanen för integration för ledningsgruppen och sedan informerade jag om projekt Fritidsguide och Fokus Jämställdhet. I övrigt administrativt arbete med att svara på mail, förbereda nätverksträffen. På tisdagen i Örebro för att arbeta med metodmaterialet i projekt Fokus Jämställdhet med Awesome People. Tillsammans färdigställde vi flera kapitel med olika övningar. På onsdagen redigerade jag handlingsplanen med prioriteringsordning efter ledningsgruppens förslag, jag skrev klart deltidsrapporten för projekt Fritidsguide till Länsstyrelsen, var på KNÖL-möte där vi diskuterade läget med nyanlända i de fyra kommunerna, hade presentation på BRÅ om jämställdhetsprojektet och integrationsarbetet med skolan och sedan hade jag möte med fritidsguiderna. På torsdagen förberedde jag nätverksträffen, deltog i webbseminarium om samverkan kommun och civilsamhälle, blev intervjuad av DN, hade möte med jämställdhetsprojektet och med fritidsguiderna för att sedan ha nätverksträff där vi inledde med en föreningsutbildning som ÖLIF höll i. Sedan hade jag en dragning om Fritidsguide-projektet och sen fick deltagarna presentera sig. Det blev en del samverkan direkt på plats och intressanta diskussioner så jag hoppas att deltagarna var nöjda med kvällen. På fredagen jobbade jag ikapp med lite administrativt arbete. Nu blir det en veckas semester för att åka på utbildning!

 • Låna en svensk, TIA och Mossgruvan


  Måndagen började med besök på den nystartade asylverksamheten på Lärcentrum där jag och Noorullah berättade om verksamheten och Noorullah började med svenskundervisning.
  Efter det var det möte med Bosse, Kent och Amer om handlingsplanen för integration och på eftermiddagen kort möte med en av fritidsguiderna. På tisdagen skickade jag ut inbjudan till nätverksträffen och föreningsutbildningen den 16 mars och gjorde det sista för att starta igång Låna en svensk. Jag har tyvärr inte fått ihop 40 st personer som var mitt mål men vi får köra igång ändå. På eftermiddagen hade jag möte med fritidsguiderna och på kvällen var jag på möte om turism. På onsdagen var jag på Länsstyrelsen på TIA-möte där vi diskuterade tidiga insatser för asylsökande och fick höra hur mobila asylteamet har arbetat och polisens arbete från 2015, väldigt intressant! På torsdagen var det möte med fritidsguiderna igen och sedan åkte jag tillsammans med representant för SKL till Mossgruvan för att prata med de boende angående situationen med EU-migranter i Mossgruvan. Det var en väldigt spännande dag med intressanta samtal och intryck! På fredagen besökte jag asylverksamheten på Lärcentrum igen för att höra vad deltagarna tyckte och samlade in deras intressen kring fritidsaktiviteter. Jag hade också möte med Fritidsguideprojektet för att fortsätta lägga upp arbetet.


 • Aktiviteter, skolan och Länsstyrelsen


  Veckan började med att förbereda inför presentationen för lärarna om mitt förslag kring temadagar om flykt och integration.
  Sedan arbetade jag med lite grundplanering inför årets sommarlovsaktiviteter och svarade på mail. Hela eftermiddagen ägnades åt fritidsguideprojektet med möte med fritidsguiderna och sedan styrgruppsmöte med Jonas från ÖLIF där vi gick igenom sportlovet och hur arbetet har gått och vad som behövs göras. De har gjort kartläggning på 267 personers intressen och detta ska sättas in i grafer så vi får en tydlig överblick över vilka intressen som är störst och delas av många och hur fördelningen ser ut mellan pojkar och flickor. De ska också förbereda inför nätverksträffen den 16 mars och redan nu börja planera inför påsklovet och sommarlovet så att vi har bra program. Vi ska försöka få till en grupp av barn och ungdomar som kan ge förslag på vad de vill ska hända på loven. De ska också börja ordentligt med fritidsguidningen och målet är att de under mars ska ha guidat 100 st till olika aktiviteter. Vi pratade om simning, gym, fotboll, volleyboll, basket, kampsport, musikverksamhet, ridning m.m. Det kommer att bli en hel del aktiviteter som vi kan sätta igång om allt går som det ska. På tisdagen gjorde jag min sista mailförfrågan för att kunna rekrytera till Låna en svensk. Jag och Amer var på Kyrkbacksskolan och presenterade vårt förslag kring temadagar för skolans elever årskurs 7-9. Det blev en intressant diskussion med ett nytt uppdrag för fritidsguiderna att hålla i lite organiserade rastaktiviteter för årskurs 3-5. Jag hoppas nu att lärarna kan enas kring några veckor då vi kan ha temadagarna så att vi kan sätta igång med planering och genomförande. Jag och Noorullah pratade om jämställdhetsprojektet och planerade aktiviteter för asylsökande som vi ska starta igång, svenskaträning och samhällsorientering i olika grupper på Lärcentrum. Vi var och tittade i lokalen för att se vad som är möjligt. Ska bli jättekul att äntligen ordna med konkreta aktiviteter. På onsdagen var jag på Länsstyrelsen på kommunnätverk och länsnätverk och fick den senaste informationen från myndigheter och lägesrapport från kommunerna. Många som är intresserade av jämställdhetsprojektet och jag fick kontakt med en man som arbetar i Örebro med samhällsorientering bland annat som gärna samarbetade i projektet utifrån ett pedagogiskt perspektiv, spännande! På torsdagen arbetade jag hemma med jämställdhetsmaterialet och var på möte med ABF i Örebro angående samarbete kring kooperativ och Fritidsbank. På fredagen var jag och Noorullah i Lindesberg och träffade det mobila asylteamet för att gå igenom deras arbete med kapitel 7 om hälsa i jämställdhetsmaterialet. Mycket bra möte med intressanta diskussioner. I övrigt har det varit att svara på mail och ordna inför tisdagens turismmöte med Region Örebro.


 • Jämställdhetsprojekt, SVT, Låna en svensk


  Måndag till onsdag arbetade jag hemma med metodmaterialet i jämställdhetsprojektet för att helt kunna fokusera på det.
  Det handlar om att gå igenom ”Om Sverige”-boken som används vid samhällsorienteringen, kolla av övningarna som Noorullah har letat fram och föreslagit till olika kapitel och sedan lägga in övningar, diskussionsfrågor, informationstext i mallen för varje workshop och få en bra variation på olika övningar och ha ett jämställdhetsperspektiv på allt. Det har tagit lite längre tid än beräknat då det har varit svårt att välja ut övningar och lista ut hur man ska göra med information som det inte går att göra övningar på. Kanske att vi får tänka om när det gäller upplägget men vi gör ett försök att få till ett material som passar informationen. Jag har även varit i kontakt med aktörer som skulle kunna hjälpa till och fått utmanande men bra frågor ställda till projektet och materialet som bidrar till att man vill göra det ännu bättre och verkligen tänka igenom upplägget. Det är bättre att det blir ett bra och genomarbetat material istället för att vi ska stressa fram något bara för att börja med grupperna en viss tid. På torsdagen gick jag och Noorullah igenom det jag hade jobbat med och jag gjorde äntligen rekryteringen av Låna en Svensk på kommunhuset, det gick sådär, ska fortsätta nästa vecka. På eftermiddagen blev jag intervjuad av Svt Aktuellt om vad vi gör för integrationsaktiviteter i kommunen, det var en del av ett större inslag om flyktingmottagandet i Ljusnarsbergs kommun som kommer att sändas 6:e eller 7:e mars. På fredagen fortsatte jag med att arbeta med jämställdhetsprojektet.


 • Avstämningar, besök och vabb


  Tillbaka till jobbet igen och veckan startade med att gå igenom alla mail och se över vad som behövs göras.
  Möte med Noorullah och uppdatering kring jämställdhetsprojektet och även kort avstämning med fritidsguiderna och projekt Fritidsguide. På eftermiddagen åkte jag och Amer till Gröna Ånäs i Löa för att besöka gården och prata praktikmöjligheter för nyanlända. Tisdagen ägnades åt att förbereda inför rekryteringen av Låna en svensk, möte med ABF kring kooperativ och fritidsbank samt möte i Fritidsguideprojektet för att fastställa Sportlovsprogrammet och se över vilka aktiviteter som barn och unga önskar. Samtalade även med en medarbetare på Lekebergs kommun som var intresserad av jämställdhetsprojektet, roligt! Var tvungen att vara hemma och vabba onsdag och torsdag så då blev inget gjort. På fredagen avverkade jag mail, hade avstämning med Noorullah om jämställdhetsprojektet och möte med fritidsguiderna. Annars så ordnade med inbjudan till nätverksträff, skrev lite på halvtidsrappporten och arbetade med metodmaterialet i Fokus Jämställdhet. Hoppas på mer produktivt arbete nästa vecka!


 • Halvtidsrapport och jämställdhetskonferens


  En väldigt kort vecka då jag är föräldraledig torsdag, fredag och hela nästa vecka.
  Veckan började med morgonmöte med två personer från Bergströms Diverse som hade många idéer kring integration och vi bollade lite olika möjligheter och främst bidrog jag med lite olika namn på personer de kan kontakta då många av idéerna delas av andra i kommunen. Sedan hade jag möte med Åsa från Lindesberg resten av dagen för att få lite uppdatering kring nuläge och börja skriva på halvtidsrapporten av projekt Norrsken som styrgruppen efterfrågat. Tisdagen och onsdagen ägnades åt jämställdhetskonferens i Örebro tillsammans med Noorullah Aria. Det var två väldigt intressanta och givande dagar som även de bekräftade att vi har rätt tänk i projektet Fokus Jämställdhet. Men nu blir jag som sagt ledig i en vecka!


 • Fokus jämställdhet


  Veckan inleddes med arbete med metodmaterialet i projekt Fokus Jämställdhet och redigering av handlingsplanen för integration.
  Jag hade introduktion med den nya fritidsguiden och på eftermiddagen var det styrgruppsmöte med projekt Fritidsguide. Vi pratade bland annat om vad som har gjorts i projektet och att det finns behov av att ordna med simning och föreningsutbildning. På tisdagen gick jag och Noorullah igenom mallen för workshopupplägget och på eftermiddagen deltog vi i utbildning kring integration och jämställdhet i Vivalla och utbildningen bekräftade att vi är på rätt väg när det gäller metodmaterialet. Efter det åkte jag till Frövi för att gå på upplevelsevandringen ”Det kunde vara du” om att fly som Frövi församling anordnar och som jag tänkt anordna i Kopparberg. En verkligen stark upplevelse som jag verkligen hoppas vi får till i Kopparberg, väntar på besked från skolan för att kunna gå vidare med det projektet. Jag pratade med Isabell Ramberg som är ansvarig kring arrangerandet i Frövi och vad man behöver tänka på. På onsdagen hade jag kontakt med lite olika aktörer och hade möte med fritidsguiderna som sedan också blev intervjuade av NA. Här kan ni läsa det reportaget: http://www.na.se/orebro-lan/ljusnarsberg/nyanstallda-fritidsguider-ska-oka-delaktigheten-i-samhallet Länk till annan webbplats. På torsdagen var jag i Örebro på det första TIA-nätverket som Länsstyrelsen anordnar kring tidiga insatser för asylsökande. Veckan avslutades med möte i Örebro med Noorullah och mobila asylteamet där vi gick igenom vårt workshopupplägg där teamet fick testa en av övningarna vilket var väldigt spännande och vi diskuterade hur mobila asylteamet kan hjälpa till i arbetet och vilka mer som skulle kunna vara resurser. På eftermiddagen träffade vi Tomas Wetterberg på Länsstyrelsen som arbetar med det jämställdhetspolitiska målet ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Han var också väldigt positiv till projektet och vill väldigt gärna vara en del i arbetet och ska också titta på vilka mer som skulle kunna vara resurser så det känns väldigt bra att få hjälp från olika håll och göra något riktigt bra tillsammans.


 • Fritidsguide och Fokus Jämställdhet


  Så i veckan har det varit en hel del kring Fritidsguide-projektet.
  I måndags träffade jag och Ahmad representant för Trädgårdsföreningen för att prata om samarbete kring integration och odling m.m. På tisdagen gick jag och webbredaktören igenom Fritidsguide-sidan som ska finnas på hemsidan och i torsdags hade jag möte med de två fritidsguiderna kring arbetet och vad som behövs göras. Efter deras inledande kartläggning av målgruppens intressen så är det många som vill simma så det är det första vi ska försöka anordna. Annars har det varit mycket med Jämställdhetsprojektet för att få färdigt två kapitel som ska fungera som mallar till de andra kapitlen i samhällsorienteringen. Har även promotat Låna en svensk, projekt Fritidsguide och projekt Fokus Jämställdhet för NA och påbörjat rekryteringen av Låna en svensk. Här kan du läsa vad NA skrev om Låna en svensk: http://www.na.se/orebro-lan/ljusnarsberg/nu-ska-annu-fler-svenskar-lanas-ut-pa-biblioteket Länk till annan webbplats. och här kan du se vad de skrev om Fokus jämställdhet: http://www.na.se/orebro-lan/ljusnarsberg/projekt-ska-jobba-med-jamstalldhet-och-asylsokande-man Länk till annan webbplats. Intervju med Fritidsguiderna kommer nästa vecka.


 • Låna en svensk, skola och fritidsguide


  I veckan har jag fortsatt arbetet med att promota Låna en svensk, på onsdagsmorgonen pratade jag på P4 om initiativet och på torsdagen kom radion till Kopparberg och gjorde ett reportage med Noorullah och Wera som också är med i mitt egna reportage om Låna en svensk som jag har spridit i olika kanaler. Läs mer här http://www.ljusnarsberg.se/nyheter/lanaensvenskvilldubliutlanad.5.21ad636c1597fbc678d208c1.html Länk till annan webbplats. Jag har också hjälpt till att färdigställa saker i Fritidsguide-projektet och anställt den andra fritidsguiden, en tjej som ska arbeta mer riktat mot tjejer. Jag hade introduktion med henne och Ahmad om projektet. Annars har jag jobbat intensivt med Jämställdhetsprojektet tillsammans med Noorullah för att få fram ett bra upplägg på hur vi ska arbeta med metodmaterialet och vilka övningar vi ska använda och hur. På måndagen träffade jag även Studie- och yrkesvägledaren på Kyrkbacksskolan för att äntligen prata om samverkan när det gäller integrationsarbete på skolan. Om jag får klartecken så kommer jag att anordna en temavecka i februari som en start på det arbetet vilket skulle vara väldigt roligt. På tisdagen var representanter för partnerskapet för sociala innovationer på Region Örebro län i Kopparberg för att ha rådgivningsmöte med Minna Roselli och Monika Käller som har många idéer kring vad som kan göras kring turism som jag deltog på. Annars har det varit mycket administrativt arbete under veckan.


 • Nytt år och nystart


  Årets arbete i Projekt Norrsken har startat igång och fastän det är en kort vecka så har mycket gjorts. Måndagen började med projektplanering i de två projekten Fritidsguide och Fokus Jämställdhet där arbetet går framåt. Metodmaterialet arbetas fram i Fokus Jämställdhet och stödmaterialet såsom aktivitetskalender, föreningsinformation m.m. börjar bli klart i Fritisguide-projektet. Mycket admin i veckan såsom svara på mail och göra mallar och skriva information om olika saker såsom sommarlovsbidraget, redigera aktivitetsplanen, reportaget om Låna en svensk m.m.


 • God Jul och Gott Nytt År!


  En väldigt kort vecka då jag var hemma och vabbade i måndags och är julledig torsdag och fredag.
  Tisdagen började med information på Lärcentra om Fritidsguide-projektet, handledning med projektmedarbetarna, möte med den andra fritidsguiden som ska anställas för att jobba mer riktat mot flickor. På eftermiddagen åkte jag, Noorullah och Ahmad till asylboendet i Bångbro för att prata med mobila asylteamet och göra lite kartläggning för Fritidsguide-projektet men det var inte så många där så vi pratade mer om hur vi skulle arbeta framöver. På onsdagen var det en hel del admin såsom dokumentation av nätverksträffen för att skicka ut till deltagarna och göra en att-göra-lista till 2017. Nu blir det ca 10 dagars julledigt vilket ska bli skönt och nödvändigt för att få ny energi för att kunna fortsätta med intensivt arbete från och med den 2 januari. God Jul och Gott Nytt år!


 • IT-guide, nätverksträff och möten


  Veckan började med möte med IT-Guide i Örebro för att se vad det finns för möjligheter att starta upp IT-guide i Ljusnarsbergs kommun.
  Resten av dagen gick åt till admin och förberedelser inför onsdagens nätverksträff. Tisdagsförmiddagen var det APT på kommunhuset och sen möte med lärarna på Lärcentra som arbetar med SFI och introduktionsklassen som väntar på att få börja på Lindeskolan. Vi diskuterade hur vi skulle kunna hjälpa varandra och jag berättade vad jag gjorde just nu. Efter det hade jag och Ahmad möte med Kopparbergs bollklubb för att reda ut allt kring slussfotbollen så att det inte blir några missförstånd. På onsdagen förberedde jag det sista för nätverksträffen , träffade Sara och Bosse och gick igenom handlingsplanen och sedan möte med Ridklubben för att berätta om Fritidsguide-projektet. På kvällen hade vi nätverksträff med ca 25 st deltagare där vi informerade om integrationsarbetet, uppdaterade aktivitetskalendern och diskuterade arbetet framåt. På torsdagen var jag i Örebro på Länsstyrelsen för att delta på möte kring nyanländas bosättning och på fredagen träffade jag och Noorullah det mobila asylteamet för att diskutera samverkan kring jämställdhetsprojektet.


 • Två nya projektmedarbetare!


  Introduktion med mina två nya medarbetare som ska jobba i de två projekten som jag har fått beviljat av Länsstyrelsen.
  Dels Noorullah Aria som ska arbeta som metodutvecklare i projektet Fokus Jämställdhet där vi ska arbeta med samhällsorientering med fokus jämställdhet för asylsökande män tillsammans med min organisation Awesome People som kommer att arbeta ideellt med att hjälpa till med metodutveckling och där några manliga medlemmar kommer att fungera som workshopledare och som goda förebilder. Den andra som har börjat arbeta är Ahmad Al Zeeb som arbetar som metodutvecklare och fritidsguide i projektet Fritidsguide där vi ska arbeta med aktivitetskalender, webportal, föreningsutbildning och fritidsguidning för att få fler barn och unga men även vuxna att delta i fritid- och föreningslivet. De sitter nu på mitt kontor som vi har gjort i ordning så att de har en fast plats att komma till. Jag gick runt och presenterade dem på kommunhuset och berättade om alla praktiska saker. Jag har också uppdaterat bloggen då jag inte hunnit publicera vad som hänt de senaste veckorna och sedan har jag haft en hel del kontakt med lite nya aktörer och planerat inför nätverksträffen den 14 december. På tisdagen förberedde jag presentation på lasarettet och pratade lite nuläge med Åsa i Lindesberg innan vi hade vår presentation om projekt Norrsken för närvårdsledningsgruppen på lasarettet. På onsdagen förberedde jag en ny presentation om vad som görs i projektet inför styrgruppsmötet och ordnade lite praktiska saker som dök upp gällande fotbollsslussen som Kopparbergs Bollklubb har hand om. Jag redigerade även aktivitetsplanen för integration och skickade ut till integrationsgruppen. I torsdags hade vi styrgruppsmöte i Lindesberg på förmiddagen och sen hade jag möte med Ahmad om fritidsguide-projektet där vi gick igenom vad som ska göras nästa vecka och vilka som har anmält sig till nätverksträffen. På fredagen fortsatte jag med planeringen inför nätverksträffen och på eftermiddagen var det möte med Hälsosam på Länsstyrelsen.


 • Projektmöten, rikskonferens och nyföretagarcentrum


  I måndags var det arbete med Fritidsguide-projektet och samtal med fritidsguiden om hans arbete. Sedan var det förberedelse inför jämställdhetsprojektet som ska startas upp nästa vecka. På eftermiddagen var jag på samhällsorienteringen igen och pratade lite med deltagarna till reportaget om ”Låna en svensk” och sen höll jag i information om hälsa vilket igen var ett roligt tillfälle att få kunskap om målgruppens tankar och funderingar när de är nya i Sverige. På tisdagen åkte jag till Stockholm i tre dagar för att delta på rikskonferensen som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anordnade på tisdagen och onsdagen. Det var många intressanta föreläsningar om nyanländas etablering och integration och jag träffade även IT-guide där igen vilket var bra då vi bestämde tid och datum för möte för att diskutera vidare möjligheterna att starta upp IT-guide i Ljusnarsberg. På torsdagen var jag på informationsmöte om EVS då jag har planer på att ta emot EVS-volontärer i integrationsarbetet under nästa år. Tillbaka i Kopparberg på fredagen för att ordna allt med anställningen i jämställdhetsprojektet, bjuda in till nätverksträffen , möte med Gunilla Pöchhacker på Nyföretagarcentrum för att prata kring hur vi kan samarbeta när det gäller nyanlända och entreprenörskap/starta eget. Hade möte med Noorullah Aria som ska arbeta i jämställdhetsprojektet för att gå igenom avtalet och svarade på mail och hade kontakt med olika aktörer.


 • Ica, Låna en svensk, sociala innovationer


  I veckan har det varit mycket olika möten och aktiviteter! Måndagen inleddes med möte med kommunen och personal från ICA där vi pratade om samverkan kring insatser för integration såsom praktikplatser och olika arrangemang. Sen var det möte med Amer för att gå igenom handlingsplanen för integration som jag blivit klar med. På eftermiddagen gjorde jag ett reportage med Wera och Aria som träffades genom ”Låna en svensk” som jag ska använda i informationen och rekryteringen inför den nya omgången av ”Låna en svensk” som jag vill starta upp igen efter årsskiftet. Det var ett roligt samtal om deras vänskapsrelation som startade med ett möte på biblioteket i våras. Efter det var jag och informerade på samhällsorienteringen igen, den här gången om demokrati och Sveriges styrelseskick. Gruppen är alltid intresserad och ställer många frågor så det var roligt att gå igenom de politiska partierna och de olika grundlagarna. På onsdagen hade vi möte med integrationsgruppen där vi gick igenom handlingsplanen punkt för punkt och pratade om redigeringar och hur vi ska gå vidare på bästa sätt. På eftermiddagen var kommunen värd för mötet med partnerskapet för sociala innovationer där representanter för olika verksamheter i länet samlades. På torsdagen var det dialogmöte i Nora då Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen informerade om det senaste när det gäller asylsökande och nyanlända. Annars har veckan ägnats åt mailkontakt med olika aktörer.


 • Lite av varje


  Den här veckan kunde jag äntligen fixa klart med papper kring anställningen av en av fritidsguiderna. Har påbörjat planen kring Fritidsguide-projektet. På måndagen lyssnade jag på en föreläsning om den nya asyllagen och jag höll också i information om jämställdhet på samhällsorienteringen för nyanlända. Det var både roligt och intressant att höra olika tankar kring jämställdhet och att få träffa målgruppen på ett annat sätt än tidigare. Jag ska försöka att delta fler gånger på samhällsorienteringen. Jag hade även möte med Region Örebro om mötet med partnerskapet för sociala innovationer och arbetat vidare med handlingsplanen för integration


 • Tillbaka igen


  Så efter semestern var jag sjuk i fyra dagar, därför blev det ingen uppdatering här förra veckan.
  Hela den här veckan var ÖLIF/SISU i Ljusnarsberg med en insats som de kallade ”Boosta Ljusnarsberg”. Jag har samverkat i denna insats med att förmedla information om aktiviteter och jag deltog också på flera av aktiviteterna, roligt när det händer bra saker i kommunen! På måndagen var det kommundialog om föräldrastöd som jag deltog på, dels för jag ansvarade för föräldrastödet i min tidigare tjänst men även för jag vill se hur vi skulle kunna utveckla föräldrastödet när det gäller asylsökande och nyanlända. Roligt att höra att det redan nu deltar både etablerade svenskar och nysvenskar på Familjecentralen och att det ska genomföras en COPE-utbildning till nyanlända föräldrar med språkstödjare. Det saknas dock någon som kan vara samordnare för föräldrastödet och eftersom jag redan lagt upp ett arbete som jag skulle kunna fortsätta med så har jag funderat på om jag skulle ta den rollen när jag ändå ska arbeta mer med nyanlända och föräldrastöd, vi får se hur det blir. Efter det var jag på kort möte med Ewa-Leena och Anders Andersson om hur vi ska fira de som blivit svenska medborgare i kommunen. Firande i samband med nationaldagen känns ju både passande och praktiskt. På kvällen deltog jag i föreningsträff som ÖLIF och SISU anordnade, tyvärr var det bara två föreningar som deltog och jag var tvungen att åka innan mötet var slut. Deltog på möte med Kopparbergs bollklubb på onsdagen vilket kändes väldigt bra och konstruktivt. På kvällen var jag med på föreläsning Integration och jämställdhet vilket var intressant att diskutera kring. Torsdagen och halva fredagen var jag i Örebro på integrationskonferensen Open Up! Var väldigt intressanta och inspirerande föreläsare och möjlighet till att knyta kontakter. Veckan avslutades med möte på Länsstyrelsen via länk till Kopparberg med Folkhälsogrupp Norr där speciellt fokus var på Ljusnarsberg. I övrigt har jag försökt få till Fritidsguide-projektet med papper med mera och har även påbörjat förslag till handlingsplan för integration. Förberett inför möte med partnerskap för sociala innovationer och sorterat och svarat på mail efter min frånvaro.


 • Inspiration och erfarenhetsutbyte


  Så den här veckan inleddes med administrativt arbete, rensning och sortering av mail och kontakter med olika aktörer via mail och inläsning på lite olika dokument och rapporter.
  I onsdags var jag på en väldigt intressant konferens i Lindesberg om mäns våld mot kvinnor som gav många klumpar i magen men också inspiration till att arbeta förebyggande på olika sätt. Känns väldigt bra att jag fick in ansökan till Länsstyrelsen förra veckan om jämställdhet och integration så jag ändå har gjort något för att kunna arbeta förebyggande. På torsdagen träffade jag Linnea i folkhälsoteamet, Jonas från Ölif och Åsa från Fagersta där vi delade erfarenheter kring integrationsarbetet med fokus på SKL:s projekt Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Annars har jag riggat för fritidsguideprojektet genom att förbereda Kick-offen på måndag och prata med webredaktören om olika lösningar för att digitalisera projektet och det som ingår i det såsom aktivitetskalender m.m.


 • Kultur, jämställdhet och integrationsgrupp


  Tillbaka till vardagen efter förra veckans intensiva utbildningsvecka.
  Deltog på Region Örebro läns projektinformation om ”Alla barns rätt till kultur” som är ett projekt riktat till nyanlända och asylsökande där bland annat konstklubben i Ljusnarsberg har fått bidrag för att göra aktiviteter. Har varit mycket på kontoret den här veckan för att skriva klart ansökan till Länsstyrelsen om integration och jämställdhet men också ordna med alla saker för att kunna starta igång Fritidsguideprojektet såsom att gå igenom ansökningar, prata med AF om instegsjobb, ordna med anställningsavtal och planera Kick-off för projektet. Jag har också träffat en kille som vill praktisera i projektet som kommer att kunna ingå i arbetsgruppen. Annars har vi haft möte med integrationsgruppen och tittat på hur vi ska gå vidare med handlingsplanen för integrationsstrategin. Jag har även pratat med integrationssekreteraren hur vi ska sätta igång med ”En väg in”. Men nu ska det bli skönt att ta helg!


 • Integration through Action


  Under hela veckan var jag på en intensiv utbildning i Örebro ”Integration through Action” som min organisation ”Awesome People” anordnade.
  Deltagare var 27 st ungdomsledare från 11 olika länder i Europa. Genom interaktiva övningar, workshops, samtal och grupparbeten fick vi ökad kunskap och förståelse om begrepp som kultur, integration och inkludering. På torsdagen kom företrädare för olika integrationsinitiativ i Örebro och berättade om hur de arbetade. Det var väldigt intressant att lyssna på Open Up, IT-guide och Örebro läns idrottsförbunds integrationsarbete. Jag fick också presentera vad jag jobbar med i Projekt Norrsken. Det var dock intensiva dagar från morgon till sen kväll så nu behöver jag ta det lite lugnt! Se gärna kampanjfilmen som vi gjorde under utbildningen: https://www.youtube.com/watch?v=2wZAy92fPfE Länk till annan webbplats.


 • Samhällsorientering, presentationer och möten


  Veckan inleddes med möte om uppstarten av samhällsorientering (SO:n).
  Vi kommer att starta upp två grupper med arabiska som språk i oktober i egen regi, känns bra att det kommer igång fastän det bara är för nyanlända än så länge. Var på Länsstyrelsen hela tisdagen där det på förmiddagen var kommunnätverk vilket var intressant att träffa andra i länet som arbetar med integration på ett eller annat sätt. På eftermiddagen berättade olika myndigheter om nuläget och jag och Åsa presenterade projekt Norrsken. På onsdagen hade vi styrgruppsmöte där vi igen fick presentera vad som har gjorts i projektet sen sist och diskuterade hur projektet ska kunna följas upp på bästa sätt. Väl tillbaka i Kopparberg hade vi möte med en av eldsjälarna i Kopparberg, Minna Roselli som hade en idé till en arvfondsansökan som jag ska hjälpa till med. Sedan blev tyvärr föreläsningen med ÖLIF inställd. Jag har dock kollat upp vad som sker på området när det gäller Länsstyrelsen och laddat ner lite material. Jag har tänkt att skicka in en ansökan till 37a-medel utifrån de planer vi har haft med integration och jämställdhet och hoppas jag hinner få klart den innan sista ansökningsdatum den 7 oktober. På torsdagen träffade jag två kandidater till fritidsguide-jobbet och pratade med bildningschefen om lovaktiviteter och läxhjälp på olika språk. Annars har tid lagts att svara på mail och boka in aktiviteter.


 • Nystart


  Så är första veckan efter föräldraledigheten avklarad.
  Mycket administrativt arbete på kontoret såsom att rensa inkorgen och svara på mail, skriva ut intyg till alla som hjälpt till under sommaraktiviteterna, utvärdering av Låna en svensk, möten med lite olika personer, förbereda rekryteringen av personer i fritidsguide-projektet och skissa på plan inför hösten. Jag ser fram emot projektet i projektet (fritidsguide) där vi får möjligheten att arbeta mer aktivt med fritidsaktiviteter och jag hoppas också att jag får göra verkstad av mina tankar med ”En väg in” där nyanlända och asylsökande snabbt ska slussas ut på olika aktiviteter i kommunen för att förbättra integrationen såsom svenskaträning, samhällsorientering, fritidsaktiviteter m.m. Ska prata mer om det nästa vecka med olika aktörer. Ser också fram emot att få fördjupa mig i hur vi ska arbeta med integration och jämställdhet och ser fram emot föreläsningen som ÖLIF anordnar nästa vecka! Jag har medvetet tagit en lugn start men det blir desto mer nästa vecka att rapportera om!


 • En händelserik sommar!


  Det har blivit ett långt uppehåll från bloggen då jag gick på några veckors semester i juni, hade fullt upp med sommarlovsaktiviteter i juli och sedan har jag varit föräldraledig sedan 1 augusti. Jag tänkte dock summera det som var igång i projekt Norrsken under sommaren här i Ljusnarsberg.
  Jag fick färdigt sommarlovsprogrammet som delades ut till alla elever i grundskolan. Översättningarna till engelska, Dari och arabiska fanns tillgängliga på kommunens hemsida. Informationen om sommarlovsprogrammet spreds även via sociala medier och NA (Går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.3982714-massa-sommarskoj-for-de-unga Länk till annan webbplats. , http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.3882605-statligt-stod-till-sommarlovsaktiviteter Länk till annan webbplats. ). De öppna verksamheterna (Junis i Ställdalen och Bångbro och Konstklubbens verksamhet i Kopparberg) var uppskattade och besöktes av barn varje dag under hela sommaren. Geolog för en dag anordnades v.26 och 32, tyvärr blev ansvarig ledare sjuk under v.32 men under v. 26 var det en hel del barn som besökte Stora Gården och letade efter stenar. NA gjorde ett reportage som går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.4016986-skattjakt-pa-fossiler-och-bergkristall Länk till annan webbplats. .Tillsammans med SAIK, Ljusnarsbergs kommun, ABF och ÖLIF anordnades en HLR-utbildning för att utbilda flerspråkiga simledare i HLR till SAIKs simskola. 2 killar gick utbildningen, Hamed och Mahmoud som båda var simledare på simskolan. De fick ansvar för en grupp på ca 10 st asylsökande/nyanlända som lärde sig simma. NA gjorde ett fint reportage om simskolan som går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.4065943-vattenvana-och-dykteknik-for-nyborjare-i-stalldalen Länk till annan webbplats. .Till dans- och musiklägret hann jag inte rekrytera deltagare så det fick vi ställa in då det inte kommit in någon anmälan och istället anordnade jag en fotbollsutflykt till Örebro då vi fick gratis biljetter från ÖSK till matchen mellan ÖSK och Häcken. Det var en lyckad utflykt med 50 deltagare som åkte buss och tack vare hjälp från Ralf Nielsen från Junis så kunde några även åka bil så alla fick plats. I Örebro bjöds det på Happy Meal och en spännande match i soligt väder. På den första utflykten till Finngården Rikkenstorp deltog 20 barn och några vuxna tillsammans med fyra ledare. Deltagarna fick hälsa på djuren, ta del av lite historia, grilla, paddla kanot och bada. Det var också en lyckad dag med strålande sol. Andra utflykten till Finngården var också lyckad men då var det bara 8 barn som deltog. Till Drömlägret som anordnades av Awesome People tillsammans med Ljusnarsbergs kommun kom 10 killar i åldern 10-15 år. Deras gemensamma dröm var att åka till Gustavsvik och bada och genom intensivt arbete kunde de uppfylla sin dröm. NA gjorde reportage som går att läsa här: http://na.se/nyheter/nyheter/1.4092252-bildextra-entreprenorsknep-ska-uppfylla-drommar Länk till annan webbplats. , http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.4127828-na-tv-drommen-gick-i-uppfyllelse Länk till annan webbplats. SR P4 gjorde också reportage som går att hitta här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6483848 Länk till annan webbplats. , http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6486170 Länk till annan webbplats.Sportlägret blev också det lyckat med 13-20 deltagare varje dag som fick prova på att spela fotboll, bowling, Jugger och karate. Det sista lägret var skaparlägret där 12 deltagare fick baka, skapa tillsammans med konstklubben och lära sig att göra musikvideo. NA skrev om skaparlägret här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.4158231-webb-tv-kreativt-intensivt-i-musikvideo Länk till annan webbplats. Deltagarna har varit mycket nöjda och fastän vi inte lyckades med integrationen då det enbart var asylsökande/nyanlända som deltog på i stort sett alla aktiviteter så var det en rolig sommar för de som deltog. NA gjorde en avslutande intervju om sommarlovsaktiviteterna som går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.4161970-integrationsprojekt-som-kan-forbattras Länk till annan webbplats.Annat som hände under sommaren var att vi tyvärr fick avslag på ansökan till Svenska Lantbruksfonden. Däremot fick vi beviljat bidrag från Länsstyrelsen för projektet Fritidsguide. Jag har hjälpt SAIK och Kopparbergs Bollklubb med ansökningar till integrationsbidrag hos ÖLIF/Sisu och även hjälpt dem med kontakt med fotbollstränare från gruppen asylsökande. Jag har även beviljat bidrag till kulturgruppen Non Existent Center vid Ställbergs gruva för gratisbiljetter till deras föreställning ”Den fullständiga berättelsen om Ljusnarsberg och resten av världen”. Jag hade förmånen att gå på föreställningen en kväll då det var en blandning av asylsökande/nyanlända och etablerade svenskar som besökte föreställningen och det var en minnesvärd kväll med många intryck, goda samtal och bra exempel på fin integration. Expressen skrev fint om föreställningen som går att läsa här: http://www.expressen.se/kultur/det-ljusnar-nar-de-nya-kommer-till-gruvorten/ Länk till annan webbplats. Vi har även beviljat bidrag till Ljusnarsbergs kammarmusikförening för att de ska kunna ha gratis familjeföreställningar under hösten.


 • Styrgrupp, sommarlovsprogram, dialogmöte och idrott


  Veckan inleddes med styrgruppsmöte i Lindesberg där vi gick igenom vad som har gjorts i projektet hittills och hur projektet ska följas upp.
  På eftermiddagen bockade jag av lite lösa trådar för att få sommarlovsprogrammet färdigt och sedan Skype-möte med MUCF om EVS och integrationsprojekt och sedan möte med Junis om sommaraktiviteterna.På tisdagen var jag och integrationssekreteraren på Länsstyrelsens träff ”Dialog om flyktingmottagandet”. På eftermiddagen en tur till Ställdalen med ordförande i SAIK och en fotbollstränare från Irak för att se möjligheterna med att starta upp fotbollsträning. Onsdagen ägnades åt att få färdigt de sista detaljerna för sommarlovsprogrammet för att skicka det till tryckeriet.Jag var också och informerade på ABF om ledarutbildning och simledarutbildning. På torsdagen träffades integrationsenheten med studie- och yrkesvägledaren för att prata om hur vi kan samarbeta. Jag började sedan med översättningen av sommarlovsprogrammet till engelska. På fredagen gjorde jag klart översättningen på engelska och träffade min praktikant för att gå igenom översättningen till dari. Det har tyvärr blivit komplikationer med översättningen då en dator har kraschat och förseningar med programmet. Förhoppningsvis får vi programmet översatt till Arabiska och Dari innan skolan slutar, men då måste allt klaffa nästa vecka. Möte med ÖLIF på fredagseftermiddagen om integrationsarbete genom karateklubben och möte med en asylsökande från Uganda som ville prata om språkaktiviteter bland annat.


 • Ledningsgrupp, integrationsgrupp, kommunstyrelsen och möten


  I måndags var jag och Linnea Hedkvist i folkhälsoteamet och pratade med ledningsgruppen om arbetet i nätverket för komplexa samhällsfrågor för att förbereda innan onsdagens presentation i kommunstyrelsen. Efter det träffades jag och näringslivsutvecklaren för att prata om aktivitetsplanen för integrationsstrategin. Jag var också utlånad av en tjej från Syrien genom Låna en svensk. 
  Tisdagen var intensiv med morgonmöte på vårdcentralen för att berätta om Projekt Norrsken och se hur vi kan samverka kring arbetet med asylsökande och nyanlända. Sedan höll jag i mötet med integrationsgruppen där vi pratade kring visionen i integrationsstrategin och hur vi kommer vidare med aktivitetsplanen. Sedan var jag utlånad av en man från Eritrea genom Låna en svensk och besökte efter det hantverksverksamheten för asylsökande killar som har startats upp för att se hur kommunen kan stödja dem. Sedan informerade jag kort på ABF för att till slut få lite tid att sitta på kontoret och svara på mail och kontakta olika aktörer inför sommarlovsaktiviteterna. Dagen avslutades med information på HVB-hemmet.Hela onsdagen ägnades åt förberedelse och presentation på kommunstyrelsen om nätverket för komplexa samhällsfrågor då Bernard från SKL var i Kopparberg och lyssnade av och informerade. På torsdagen försökte jag ordna med de lösa trådarna inför sommarlovsprogrammet och fick hjälp av ÖLIF med vissa delar när det gäller möjligheterna med simskola och fotbollsträning. På eftermiddagen deltog jag på BRÅ och berättade lite om vad som görs i projektet och lyssnade av polisens lägesrapport och andra aktörers arbete.På fredagen besökte jag Åsa, integrationskoordinator i projekt Norrsken i Lindesberg och pratade med henne och den nyanställda integrationsstrategen i Lindesberg, var intressant och roligt att prata med två som arbetar med samma saker som en själv. Väl uppe i Kopparberg på eftermiddagen försökte jag strukturera upp sommarlovsprogrammet och har jobbat nu under helgen för att få klart foldern. Väntar fortfarande på svar från några aktörer men imorgon måste allt vara klart så jag har tisdagen att få foldern översatt på först och främst engelska, arabiska och dari för att sedan kunna trycka foldern och dela ut den innan skolan slutar. Min ambition är att den även ska finnas digitalt på Tigrinja och Somaliska.

 • Information och sommarlovsprogram


  Veckan inleddes med presentation av projekt Norrsken på Café Forum på kommunhuset och möte med ordförande i kommunstyrelsen och enhetschefen för HVB-hemmet angående det nya stödboendet som ska starta.
  På tisdagen var det APT och på eftermiddagen öppet möte för boende vid det nya stödboendet där jag sa några ord om Projekt Norrsken. Onsdagen ägnade jag åt dokumentationen av integrationsdagen och andra administrativa uppgifter. På torsdagen var det telefonmöte med Linnea från folkhälsoteamet och Bernard från SKL angående presentationen för KS nästa vecka om nätverket för komplexa samhällsfrågor. Sedan var det möte med Arbetsförmedlingen och integrationsenheten kring den lokala överenskommelsen om nyanländas etablering. Dagen avslutades med möte med bildningschef och fritidsledare angående sommarlovsprogrammet. Jag väntar på svar från lite olika håll för att kunna färdigställa programmet men förhoppningen är att bli klar under nästa vecka så programmet kan översättas, tryckas och informeras om innan skolan slutar. NA skrev om sommarlovsprogrammet som går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.3882605-statligt-stod-till-sommarlovsaktiviteter Länk till annan webbplats.Jag har också försökt kolla upp möjligheterna med simskola vilket det finns ett behov av och har samverkat med ÖLIF i detta, hoppas att vi hittar en lösning. På fredagen hade jag möte med Coompanion om deras arbete och tankar kring entreprenörskap, sysselsättning och asylsökande. Väldigt intressant arbete som jag hoppas vi kan starta upp i kommunen. Annars har tid ägnats åt att läsa in mig på olika skrifter, administrera Låna en svensk – som verkligen har tagit fart med många utlåningar - sen har jag också själv blivit utlånad och pratat med våra nya invånare vid ett par tillfällen i veckan. En av dem jag har träffat, Ahmed, var med i en artikel i NA där han, hans bror och kusin i samarbete med ABF och Ljusnarsbergs konstklubb plockar skräp, artikeln går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.3889832-visar-uppskattning-genom-att-stada-bygden Länk till annan webbplats.


 • Konferens, utlåning och samverkan


  Måndagen ägnades åt att slutföra ansökan till Länsstyrelsen, nu får vi hoppas att den går igenom så vi kan ta ett krafttag kring fritidssysselsättningen i kommunen.
  På tisdagen bar det iväg till Stockholm tillsammans med kommunchefen för att delta på konferensen ”Framgångsrikt flyktingmottagande” där Bosse skulle delta i paneldebatt. En ganska lång och intensiv dag men med flera givande inspel och underhållande föreläsare.På onsdagen deltog jag på webinarium som MUCF anordnade kring EVS och integrationsprojekt, sedan blev det lite springande fram och tillbaka för att hjälpa till med olika saker. På torsdagen träffade jag företrädare för Junis för att prata om sommaraktiviteterna och sedan blev jag utlånad av två killar på biblioteket genom Låna en svensk och ETC var där och skrev ett reportage. Så roligt att få lära känna dessa nya invånare! På fredagen träffade jag Monika från konstklubben för att prata om deras sommaraktiviteter och sedan åkte jag till Ställbergs gruva för att träffa Non existent center och prata om deras tankar kring olika integrationsaktiviteter. Jag träffade också några asylsökande skräddare/hantverkare som jag informerade om angående ett hantverksprojekt som jag samverkar kring med några aktörer och sedan möte med min chef och ekonomichefen angående sommaraktiviteter.

 • Radio, film och låna en svensk


  Veckan inleddes i medias tecken med intervju på Sveriges Radio P4 om Låna en svensk, reportaget går att lyssna på här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6423617
  På eftermiddagen hade jag samtal med Linnea i folkhälsoteamet och Ewa-Leena om integration och kommunen i helhet som filmades av dokumentärfilmaren Mikael Wiström. Han gör en dokumentärfilm om Ljusnarsbergs kommun och det ska bli intressant att se resultatet när filmen är färdig. Annars ägnades veckan främst åt att rigga allt för Låna en svensk och diverse samverkan. Kontakt på olika sätt med bland annat konstklubben, Kopparberg utan gränser, Junis/Komiken, Bergslagsspelen, ÖLIF, Fritidsgården och kammarmusikföreningen. Hann också bli intervjuad av en student som skrev uppsats om integrationsarbete i mindre kommuner och så har jag påbörjat ansökan till Länsstyrelsen för att arbeta med fritidsguider i samarbete med KOMIKEN och ÖLIF.Avslutade den korta veckan med att besöka Svenska Kyrkan i Frövi tillsammans med integrationssekreteraren för att veta mer om hur de genomfört upplevelsevandringar som jag vill genomföra i höst i Kopparberg i samarbete med skolan och temadag/vecka kring integration. Det var väldigt inspirerande att höra om verksamheten i Frövi och engagemanget där. Nu blir det lite lediga dagar i den underbara sommarvärmen! 

 • SKL, MUCF, Demokratinätverk


  Förra veckan inleddes med dokumentation av det arbete som gjordes under integrationsdagen och sammanställning av utvärderingarna, kommer inom kort att skicka ut en sammanställning till de som deltog på konferensen. Vi träffades också i integrationsgruppen och reflekterade över integrationsdagen och alla var överrens om att det blev en lyckad dag fastän jag kan vara väldigt självkritisk och fokusera på det som jag kunde ha gjort bättre.
  Jag träffade Junis på tisdagskvällen för att få klarhet i vad som är möjligt att genomföra under sommarlovet med sommarlovsprogrammet och det börjar klarna mer och mer vilka aktiviteter som vi kommer kunna erbjuda. På onsdagen åkte jag med Linnea Hedkvist i folkhälsoteamet till Stockholm för processledarutbildning i SKL:s nätverk för komplexa samhällsfrågor. Det var en bra dag som gav mycket input kring hur vi ska gå tillväga och det kändes bra att vi inte har kommit igång än utan fick den här informationen först. Nästa del i det arbetet blir att komplettera kontextanalysen som Linnea skrivit, göra en plan för medborgardialogen och informera för kommunstyrelsen.På torsdagen åkte jag till Stockholm igen för att delta på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF:s) konferens ”Samhällets utmaningar: Hur möter vi dom gemensamt?” Det var en väldigt intressant och inspirerande dag med nya kontakter som jag kommer att kunna använda i mitt arbete. Jag deltog på passet ”Etablering av nyanlända – Vilka krav ställer det på samverkan?” där andra kommuner gav goda exempel. Inledningstalet av minister Alice Bah Kuhnke inspirerade då hon talade bland annat om Sverige som ”humanitär stormakt”.Veckan avslutades med deltagande och presentation av projekt Norrsken på demokratinätverksträff i Nora på fredagen där jag bland annat fick frågan kring initiativet ”Låna en svensk” som vi börjar med på onsdag. Det är viktigt att förtydliga att svensk är man om man känner sig svensk eller känner sig etablerad i Sverige och kan språket. Du kan ha bott här en kort tid eller hela ditt liv, du behöver inte kunna något speciellt utan vara öppen för andra människor. Initiativet är en hjälp för att skapa möten som annars har svårt att bli av och fastän integration sker på naturliga mötesplatser, i föreningslivet, på arbetsplatser m.m. så kan ett initiativ som ”Låna en svensk” hjälpa till i allt övrigt integrationsarbete som sker. Det ska bli spännande att utvärdera initiativet efter testperioden under maj.Annars har jag arbetat med ansökan till svenska lantbruksfonden i samverkan med Finngården Rikkenstorp för att kunna arbeta med integration genom de gröna näringarna, skulle vara väldigt roligt om ansökan blev beviljad, då har vi flera intressanta aktiviteter riktade till både nya och etablerade invånare i kommunen att se fram emot!

 • Trygghetskonferens och integrationsdag


  Det blir nu två veckors uppdatering på projekt Norrsken och det är mycket som har hänt!
  Jag hade Åsa Viggeborn på besök under måndagen, Åsa är anställd som integrationskoordinator i Lindesberg i Projekt Norrsken och började en månad efter mig. Hon ville veta mer om vad jag har gjort och hur vi kan samarbeta, roligt att ha någon att dela erfarenheter med. På tisdagen hade jag ordnat så Kristina Dybeck från Bergslagsspelen kunde informera klassen på lärcentrum om de möjligheter till studiecirklar som finns under våren och sommaren. Det var ett stort intresse bland deltagarna och några var iväg till Lindesberg på kurs samma kväll.Jag hade möte med Eva Mäkelä på AF som har hand om de i etableringen som bor i Ljusnarsbergs kommun och det var bra att få mer information om hennes arbete. Det blev sen en sen dag med tåg till Arlanda och sedan flyg på morgonen till Luleå för att delta på Trygghetskonferensen som hade tema migration, integration och utanförskap. Inspirerande kunskapsinhämtning i två dagar med föreläsningar kring polisens arbete, Migrationsverket och aktörer från civila samhället. Fredagen tillbaka i Kopparberg innehöll videokonferens tillsammans med Linnea från folkhälsoteamet och SKL angående vårt deltagande i SKL:s nätverk för komplexa samhällsfrågor där Ljusnarsbergs kommun deltar med temat integration. På eftermiddagen hade jag besök av ÖLIF och det var ett energigivande möte med fokus på idrotten som arena för integration.Veckan efter ägnades främst åt förberedelser inför framtidsdagen 2016 – Tillsammans för Ljusnarsberg-Tema Integration, samt ett möte med Mikael Wiström som håller på att göra en film om Ljusnarsberg och ett video-möte med en entreprenör som utvecklar en app för att hjälpa nyanlända att söka jobb på egen hand. Veckan avslutades med genomförandet av integrationsdagen vilket blev en lyckad dag med närmare 60 deltagare som fick lyssna till Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunens information med målet att få en samsyn och samverkan kring integrationsarbetet i kommunen. Det var många som knöt nya kontakter och det blev tydligt att det redan görs en hel del i kommunen av civila samhället men också att det finns behov av fler aktiviteter. Det viktiga är inte att göra samma saker utan att göra saker tillsammans! Det går att läsa mer om dagen här: http://www.kopparbergarn.se/framtidsdag-i-kopparberg/ Länk till annan webbplats.


 • Frukostmöte, behovsanalys och aktivitetsidéer


  Det har varit en väldigt intressant vecka med blandat innehåll. Mycket tid har ägnats åt att fastställa inbjudan till integrationsdagen och sprida den till olika aktörer.
  I måndags var det möte med ABF i Lindesberg för att prata om planer att starta upp Sportotek/Fritidsbank i Kopparberg där sport- och fritidsutrustning ska finnas att låna för att öka möjligheterna för sport- och fritidsaktivitet hos flera målgrupper. Vi pratade även om möjligheterna att öppna en filial till socialt kooperativ som ska ha second hand och bland annat kunna erbjuda praktik och språkträning. I tisdags presenterade jag projekt Norrsken och informerade om integrationsdagen och initiativet Låna en svensk på företagsfrukosten. Vad NA skrev om företagsfrukosten går att läsa här: http://na.se/nyheter/ljusnarsberg/1.3729697-staltid-tandvard-och-integration-pa-frukostmote Länk till annan webbplats.Jag deltog även på möte med ÖLIF/Sisu om hur vi ska få fler flickor att idrotta, kom upp många intressanta idéer som jag hoppas tas vara på. Jag hade också planeringsmöte med Junis om sommarlovsaktiviteter, det kommer bli en fullspäckad sommar med aktiviteter, jätteroligt! Onsdagen och torsdagen ägnades åt förberedelse, genomförande och efterarbete av fokusgruppsintervju på ABF med asylsökande och nyanlända. Vi delade upp i språkgrupperna arabiska, persiska och engelska och alla diskuterade olika frågor kring hur de upplever Ljusnarsberg, vilka behov som blir tillfredsställda och vad som kan förbättras. Många intressanta perspektiv som jag ska ta med i min presentation på integrationsdagen. Det roliga är att mycket av det som är behov av är saker som vi kommer att sätta igång så det känns jättebra!Idag hade jag och näringslivsutvecklaren möte med Finngården Rikkenstorp som har idéer kring aktiviteter för asylsökande och nyanlända på sin gård. Vi ska jobba vidare med samarbete och behovsanalys för att kunna påbörja aktiviteter, ska bli spännande! Veckan avslutades med möte med integrationsgruppen där jag informerade om integrationsdagen och låna en svensk. Annars har tid ägnats åt att förbereda inför nästa vecka med nya möten och konferens samt läsa in mig på olika material.

 • Fler besök och möten


  Veckan har ägnats åt att träffa flera aktörer som antingen redan har verksamhet eller som har idéer och vill starta verksamhet riktat till asylsökande och nyanlända.
  Hela tisdagen var min praktikant Ali med mig och fick följa med på olika möten och vi gick också igenom hans förslag kring vad som är viktigt att göra utifrån hans erfarenheter som nyanländ.Jag presenterade mig på ABF:s språkcafé och det kom upp många intressanta tankar som vi ska ta vidare på fokusgruppsintervju nästa vecka inför min behovsanalys. Jag träffade två olika kvinnor som vill starta upp verksamhet, en inom entreprenörskap och en inom konst och kultur. Det finns goda förutsättningar till att samverka kring ett gemensamt projekt där vi har samma mål men olika målgrupper och olika verksamheter, ska bli spännande att se om vi får ihop det!Jag besökte Röda Korsets verksamhet för asylsökande kvinnor och pratade med en kvinna om hur det var att bo på asylboendet i Ställdalen och vilka behov som finns, alltid lika intressant att få de verkliga berättelserna och arbeta för en bättre tillvaro och god integrering i det svenska samhället. Jag gjorde en snabb tur till Junis verksamhet i Bångbro för att se lokalerna och kolla vad som går att göra i sommar. Min tanke är att det ska finnas aktiviteter för barn och unga hela sommaren i Bångbro, Ställdalen och Kopparberg där olika aktörer kan samverka för att få ett program med olika aktiviteter riktat till olika målgrupper. Har samtalat med fritidsledare för att få in fritidsgården i planeringen och få koll på tiderna i Ljusnarshallen då det är en stor efterfrågan på att få utöva olika sporter.Jag har också arbetat med planeringen inför integrationsdagen och haft möte med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivsutvecklaren, inbjudan kommer att skickas ut nästa vecka. Jag har också påbörjat rekryteringen av svenskar att låna ut till projektet ”Låna en svensk” som vi ska köra i maj på biblioteket. Jag är så glad över den positiva responsen som jag har fått av mina kollegor på kommunhuset som gärna ställer upp på att bli utlånade :) Fastän det har varit en kort vecka så har det varit långa dagar så nu ska det bli skönt att ta lite helg!


 • Kort men intensiv vecka


  Projekt Norrsken har officiellt startat i och med det första styrgruppsmötet som ägde rum i måndags i Lindesberg.
  Representanter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Örebro Region finns med i styrgruppen och det var bra att få träffa alla samt Åsa som ska ha motsvarande tjänst som jag har fast i Lindesbergs kommun (hon börjar 1 april). Det kommer nog bli goda möjligheter till samarbete och utbyte av erfarenheter. Vi gick igenom förväntningar på projektet och tankarna kring projektets utformning. Vi som projektledare får stor frihet att forma projektet som vi vill i respektive kommun och det känns bra.Annars har veckan innehållit intressant möte med Rolf Atterling och Jimmy Hoppe och deras verksamhet Helping Sweden där de i samarbete med Arbetsförmedlingen ger nyanlända arbetsintroduktion och möjlighet till anställning genom bland annat olika sociala företag. De har mycket energi, mycket på gång och öppna för samarbete så det ska bli spännande!Jag har också besökt Junis verksamhet på asylboendet i Ställdalen och det var fullt med barn och unga som ville spela TV-spel, fotbollsspel, rita eller bara prata. Jag hade möjligheten att dela ut Mobilearn, digital samhällsinformation från olika myndigheter och översättarfunktion till olika språk, vilket togs emot tacksamt och skapade möjligheter till samtal. Pratade bland annat med en pappa som flytt från Syrien genom båtfärd och vistelse i fem olika länder innan han och hans familj kom hit till Sverige och Ställdalen. Finns ett stort behov av verksamhet till den här målgruppen och det ska bli roligt att tillsammans med civila samhället möta behovet av sysselsättning. I dagsläget gör Junis ett enormt viktigt och fint arbete med deras verksamhet.Jag är snart klar med förberedelserna inför det första initiativet som jag ska starta upp, nämligen "Låna en svensk" i samarbete med Biblioteket. "Låna en svensk" finns på många orter i landet och går ut på att skapa möten mellan etablerade svenskar och nyanlända. Det andra initiativet som jag ska starta upp är också nästan klart och det är "Invitationsdepartementet" som verkar för nya middagssällskap och minnesvärda måltider. Invitationsdepartementet finns också på flera orter i Sverige och går ut på att etablerade svenskar bjuder hem nyanlända på middag. Ska bli intressant att se hur dessa initiativ fungerar i Ljusnarsberg. Jag har i alla fall fått all information för att kunna starta upp i Ljusnarsberg och nu gäller det bara att få det att rulla igång!Ska bli skönt med lite påskledigt nu men ser redan fram emot nästa vecka! 

 • Upplyftande möten och besök


  Mycket tid har lagts på att få ordning på min dator som har krånglat vilket har gjort att jag fått vara effektiv på andra sätt genom att initiera till olika möten och träffa aktörer inom kommunen och inom civila samhället.
  Det är enormt givande och intressant att se vad som görs och inventera kring vilka behov som finns för ökad integration i kommunen. Jag har besökt svenskaundervisning i kommunens regi och den svenskaundervisning som föreningen Kopparberg utan gränser driver på Mariehill. Jag har besökt Svenska Kyrkans fredagsverksamhet ”Jasmin” och knöt nya kontakter med några drivna tjejer och killar från Syrien.Jag har haft en del möten, exempelvis pratat med föreningsansvarig angående möjligheterna till integrationsarbete via idrottsföreningarna, pratat med integrationssekreteraren om hans arbetsuppgifter och hur vi kan samverka, träffat representanter från ABF och Junis och bokat in verksamhetsbesök hos dem båda nästa vecka vilket ska bli väldigt intressant.Jag har tittat på de olika initiativ som har varit framgångsrika på andra ställen i Sverige och hur de skulle kunna implementeras i Ljusnarsberg. Det kommer att presenteras några initiativ som vi kommer att köra i Ljusnarsberg både riktat till skolan och till allmänheten och det ska bli väldigt spännande att se hur de fungerar i en mindre kommun. Jag har också träffat Ali som kommer att praktisera lite i projektet och det kommer att bli riktigt bra med hans erfarenhet och expertis.Sakta men säkert börjar en bild formas av vad som görs i kommunen och det är mycket härlig verksamhet som pågår vilket känns jättebra! Mitt nätverk börjar ta form och jag hoppas att vi kommer att kunna göra en gemensam kraftsamling för att tillsammans stärka upp integrationsarbetet i kommunen. Jag ser fram emot fortsättningen!

 • Första veckan i Projekt Norrsken


  Första veckan i projekt Norrsken har avslutats och den har innefattat möten med både nya och gamla bekantskaper.
  Första dagen inleddes med möte i Lindesberg med alla studieförbund som arbetar med asylverksamhet i norra länsdelen. Jag fick möjlighet att presentera mig och projektet och inventera vilka behov som studieförbunden har när det gäller verksamhet för nyanlända i Ljusnarsberg. Det var många bekanta ansikten och det var inspirerande att höra allt som studieförbunden gör när det gäller nyanlända. En del praktiskt har också ordnats såsom kontorsplats, påbörjad rensning i dator och mail för att kunna arbeta effektivt med det nya projektet, skapandet av den här utåtriktade kommunikationskanalen tillsammans med webbansvarig och skapandet av internt nätverk med aktörer inom integrationsområdet i kommunen.Jag har även läst in mig på förslag till integrationsstrategi och handlingsplan och påbörjat min inventering kring vad det finns för goda exempel, bidragsmöjligheter, information och resurser av olika slag inom området i länet och nationellt. Jag välkomnar alla som sitter på information om ovanstående att kontakta mig! I fredags deltog jag på möte med kommunens integrationsgrupp där verkligheten kring nyanlända blev väldigt konkret då frågor om mat, boende och vem som har ansvar diskuterades. Jag fick möjligheten att presentera mig och projektet och vi diskuterade även den integrationsdag som är planerad den 21 april. Jag och näringslivsutvecklaren ska arbeta vidare med den i veckan, mer information om den kommer.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider