Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskola och Barnomsorg

Vilka förskolor finns i kommunen? Var ligger de?

I centralorten Kopparberg finns två förskolor; förskolan Garhyttan med tre avdelningar samt Skogsgläntan med två avdelningar. På båda förskolorna är avdelningarna åldersblandade.

I Ställdalen finns förskolan Åstugan med tre avdelningar, två för yngre barn och en för äldre barn.

Förskolor med annan huvudman än kommunen

I Ljusnarsbergs kommun finns inga förskolor med annan huvudman än kommunen. Kommunen driver samtliga förskoleverksamheter.

Förskola

Förskolan är till för barn från 1 års ålder till sommaren det år då barnet fyller 6 år. Barn börjar i förskolan i olika åldrar och deltar under olika lång tid.

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar fär barnet hela dagen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan omfattas av skollagen och läroplanen Lpfö 18.

Allmän förskola

Allmän förskola är en kostnadsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans arbetsår. Det innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med 1 september det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola, utan bedrivs inom den ordinarie verksamheten.

Verksamheten är frivillig och heter "allmän" eftersom den erbjuds alla barn från 3 års ålder.

Specialkost i förskolan

Från och med januari 2018 gäller nya rutiner då barn har behov av specialkost pga allergi eller intolerans.

Vårdnadshavare ska kontakta skolsköterska på telefon 0580 - 805 52 för godkännande av specialkost.

Pedagogisk inriktning, värdegrund

I förskolan bjuds barnen att växa och lära tillsammans med engagerade pedagoger som har barnens bästa för ögonen.

En positiv framtidstro och inställning genomsyrar verksamheten. Till grund för innehållet i verksamheten ligger barnens vetgirighet, nyfikenhet och intressen. Barnen har stort inflytande över sin dag i förskolan och centralt i verksamhet är leken. På samtliga förskolor arbetar vi aktivt och medvetet med att barnen ska röra på sig, all forskning visar att rörelse gynnar både motorisk utveckling samt inlärningsförmåga.

Samtliga förskolor har närhet till skog och natur. Avdelningarna går regelbundet till skogen där de tillsammans utforskar och lär om djur och natur för att de ska få förståelse för naturens kretslopp och lära sig att värna om vår natur.

Barnens lärmiljö är ett område som vi hela tiden ser över och försöker att utveckla.

Förskolorna i Ljusnarsberg har hög andel behöriga förskollärare samt barnskötare med lång erfarenhet.

Ljusnarsbergs kommun hälsar dig välkommen och hoppas att du och ditt/dina barn ska trivas hos oss!


Var hittar jag förskolorna?

Förskolan Garhyttan
Våggatan 3
714 30 Kopparberg

Förskolan Skogsgläntan
Fasegatan 12
714 35 Kopparberg

Förskolan Åstugan
Björkvägen 37
714 72 Ställdalen

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00