Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Närvaroteam

Socialt

Närvaroteamet finns i skolmiljön för att se, bekräfta och vägleda eleverna. Teamet arbetar regelbundet både förebyggande, främjande och åtgärdande med eleverna. Teamet har också ansvar för kafeterian där det finns försäljning av bland annat smörgåsar på frukost- och förmiddagsrasterna.

Närvaro

Närvaroteamet arbetar med att öka skolnärvaron utifrån specifika uppdrag beslutade av skolans elevhälsoteam. Utifrån dessa uppdrag görs insatser in i samverkan med andra viktiga resurser runt eleven för att öka elevens skolnärvaro. Närvaroteamet granskar hur närvaron ser ut för alla elever varje vecka via Dexter, detta för att tidigt kunna gå in med insatser vid låg skolnärvaro.

Samverkan

Närvaroteamet samverkar med vårdnadshavare, elevhälsoteam, trygghetsteam, arbetslagsteam, socialtjänst och andra aktörer vid behov. Detta för att kunna hjälpa eleverna utifrån ett helhetsperspektiv där eleverna har tillgång till trygga vuxna, blir sedda och bekräftade samt erbjuds de insatser som de är i behov av för att stärkas och utvecklas både socialt- och studiemässigt samt för att öka skolnärvaron.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider