Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Årskrönika - Ewa-Leena Johansson

Året börjar lida mot sitt slut men innan dess är det dags att blicka tillbaka och summera lite händelser.

Tiden rusar iväg och trots att det ibland känns trögt kring vissa ärenden så händer det hela tiden massor av både stora och små saker. Alla mina minnen blir inte i varken kronologisk ordning, på något sätt viktat eller ens allt som hänt utan jag skriver mer av vad hjärtat känns fullt av just nu.

1 januari var en milstolpe i vår räddningstjänsthistoria då vi efter många år tillsammans med Ludvika gick över till Nerikes räddningstjänst som de har i ett kommunalförbund. Denna övergång blev ett riktigt lyft och samverkan med de övriga åtta kommunerna har gjort att mycket har hänt under året lokalt på vår station.

Vädret är också något vi särskilt kommer minnas från detta år. Först fick vi en vintern som var mer snörik än på många år så även om det blev en kostsam vinter med snöröjning så gavs många tillfällen för att njuta av en riktig vinter med allt den kan ge möjligheter till. Sen fick vi en sommar som var den torraste och varmaste på länge. Många fick badlusten och suget efter sol och värme väl tillgodosett men torkan innebar också många problem för växtlighet och mindre vattendrag och de som har grunda brunnar blev utan vatten.

Sommaren innebar också att Opera på Skäret och Non Existens center vid Ställbergs gruva höll sina arrangemang under den varmaste tiden vilket visade sig ha både positivt och negativt påverkan, antalet besökande minskade troligen på grund av värmen men de som kom upplevde besöken som fin då anläggningarna är av karaktären att man visats utomhus en del.

Investeringsmässigt så har årets största satsning varit en totalupprustning av vår idrottshall, Ljusnarshallen som påbörjades i maj och avslutas vilken dag som helst nu. Det kommer bli ett fantastiskt lyft för både idrotten och den nya matsalen i samma byggnad kommer skapa en trivsammare matmiljö för alla. Sist men inte minst vi uppfyller tillgänglighetskraven. Satsningarna på barn och unga har varit fler i år. Utemiljöerna vid förskolan Åstugan samt vid grundskolan Kyrkbacksskolan har också genomgått en rejäl upprustning.

Efter beslut om ändrad detaljplan vid Garhytteskolans gamla del har vi fått ta itu med ansökan om statliga saneringspengar för att villkoret för att få bygga om gamla skolan till bostäder är att vi sanerar området, gräver bort gamla föroreningar som finns i marken. Jag håller tummarna för att allt ska falla på plats och vi kan bygga om skolan till ett 65+ boende, det kommer bli så fina lägenheter centralt mitt i Kopparberg.

I september var det dags för de allmänna valen och i samband med dess hölls också en folkomröstning med anledning av det folkinitiativ som lämnades in tidigare under året. Valet innebar att endast 21 kommunfullmäktige ledamöter skulle utses då man tidigare under året beslutat minska kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter till det minsta antalet som kommunallagen tillåter, nämligen 21 personer. En ny majoritet bildades genom att blockpolitiken bröts och Liberalerna numera ingår i den tidigare majoriteten, på så sätt har partierna S, V, Mp och L egen majoritet i Kommunfullmäktige. I folkomröstningen röstade 50% av de röstande och av dem så ville va 66% att man ska bygga fullstor hall. Resultatet var inte så tydligt som vi skulle önskat men vi kommer ändå med respekt för folkinitiativ se över frågan om fullstor hall en gång till. Vi kommer påbörja en förstudie under kommande år för

att se över situationen kring skolans miljö, trafikmässigt mm och huruvida en detaljplaneläggning kan komma att behöva göras för att för framtiden göra det möjligt att bygga på skolområdet.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. I maj satte den sina spår också i vår kommun och vi har inrättat de funktionerna rutiner som behövs.

Politiskt har vi jobbat fram en tio årig investeringsplan för att se lite mer långsiktigt på våra kommande behov och tidigt kunna parera för dessa. Nya kommunfullmäktige har antagit budget för kommande året och ytterligare en skattesänkning på ett öre. Det kan tyckas vara lite med 1 öre och det är det, för här handlar det mer om signalvärdet. Kommuner runt om oss höjer sin skatt och gör stora besparingar men vi ser ännu inte dessa behov utan försöker vara försiktiga och ansvarsfulla med de medel vi har.

Efter några år med ett, i våra mått mätt, stort flyktingmottagande ser vi att det dämpats betydligt. Detta har resulterat i att vårt HVB hem på Bergsgården för ensamkommande barn och unga stängts, stödboendet kommer inom kort också att avvecklas och samtliga lägenheter som MV hyrt av kommunen är uppsagda from årsskiftet. MV kommer troligen behålla några lägenheter hos privata, men med en mindre verksamhet. Utmaningen blir nu att återgå till mer ordinarie drift inom vissa verksamheter, skolan kommer fortfarande ha ett antal elever som är nyanlända.

I början på hösten byggdes äntligen, efter många års påtryckningar, en gång och cykelväg till Bryggeriet. Våra sedvanliga företagsbesök har gjorts löpande under året och det är inspirerande att höra om hur bra det går för Er.

Det har varit ett händelserikt år på många sätt i kommunen och Ni är många som är med och bidrar till en bra kommunen att bo och leva i. Det har varit ett fantastiskt år och vi ser fram emot ett minst lika givande 2019. Tack alla för Era insatser!

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

- Ewa-Leena Johansson


Senast uppdaterad 2018-12-20

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00