Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Information med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad: 2020-10-13

 

2020-10-13

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

 

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

 

2020-09-24

Från och med torsdag 1 oktober är du välkommen att besöka de som bor på kommunens boende för äldre och våra gruppbostäder i deras bostad.

För att minimera risken för smittspridning gäller följande:

 • Du får inte ha några som helst sjukdomssymtom som kan tyda på att du bär på Covid 19. Är du osäker på vilka symtom som kan vara orsakade av Covid 19 rådgör med personalen före besöket.
 • Kontakta boendet om lämplig tid för besöket för att undvika att det kolliderar med andra besökare eftersom besöken endast tillåts i den enskildes bostad och max två personer per gång för att kunna hålla avstånd.
 • Gemensamhetsutrymmet får endast användas för att kunna ta sig till och från den boendes lägenhet.
 • Händerna ska tvättas och handsprit ska användas i samband med att du kommer till boendet.
 • Personalen visar var det finns tvättmöjligheter och handsprit
 • Tänk på att hålla avstånd och om det inte är möjligt tillhandahåller vi visir.
 • Meddela personalen när besöket är avslutat och glöm inte att tvätta händerna på nytt och använda handsprit.
 • Du kan gärna ta med dig din anhörige/närstående på en promenad om vädret tillåter och vid behov använda visir.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill göra ett besök!

Charlotte Dahlbom, Socialchef & Gunilla Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ladda ner informationen som PDFPDF

2020-09-21


Information, skola och förskola

Barn och ungdomar i förskolan och skolan stannar hemma när de är sjuka med symtom kopplat till Corona, precis som tidigare.

De kan återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda förkylningssymtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.


2020-08-05

Du som har antikroppar mot covid-19 eller ett positivt PCR-test kan nu få möjlighet att besöka din närstående på kommunens boenden för äldre och gruppbostäder

Från onsdag 5 augusti kan anhöriga och bekanta som har antikroppar mot coronaviruset eller diagnostiserats med covid 19 via positivt PCR-test få möjlighet att besöka sina närstående som bor på Ljusnarsbergs kommuns vård- och omsorgsboenden Koppargården och Solgården, trygghetsboendet Treskillingen och gruppboende Kata och Bergsmansväg. Det här är ett undantag från det generella besöksförbudet som har funnits sedan i våras. Det är ingen rättighet, verksamheten beslutar fortfarande i varje enskilt fall men det underlättar och möjliggör att fler besök kan medges.

För att du ska kunna komma på besök gäller följande:

 • Du ska ha gjort ett antikroppstest alternativt diagnostiserats med covid 19 via PCR-test, där resultatet visar att du har haft covid-19 (resultatet är ”positivt”). Testet och provresultatet får inte vara äldre än sex månader. Testet ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav, vilket innebär att resultat från så kallade självtester inte är giltiga. Vid uppvisande av positivt PCR test gäller att det gått minst 14 dagar sedan insjuknandet, inklusive 2 feberfria dagar samt att du känner dig helt frisk. Detta är enligt smittskyddsenheten i Region Örebro läns rekommendationer.
 • Du behöver boka tid för besöket och få bekräftelse på att undantag från generella besöksförbudet kan erbjudas. Personalen möter upp vid entrén och du visar upp ditt intyg på testresultat. Personalen visar var det finns handsprit; handsprit ska användas, även personer som har antikroppar eller diagnostiserats med covid 19 kan ha tagit i ytor där det kan finnas spår av smitta.
 • Varken du eller den du ska besöka behöver ha visir eller munskydd dock gäller fortfarande rekommendationerna att hålla avstånd mellan dig och den du besöker.
 • Det finns ingen tidsbegränsning för besöken.
 • Det finns ingen gräns för hur många som får komma på besök, men alla som kommer på besök måste naturligtvis ha gjort ett antikroppstest som visar på antikroppar mot coronaviruset alternativt ett positivt PCR test.
 • Besöken sker med fördel utomhus och utan plexiglasvägg men kan också ske inomhus, i den boendes egen lägenhet/eget rum.
 • För dig som inte har antikroppar eller testats positivt för covid 19 gäller fortsatt besök utomhus vid plexiglasbord.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!


Margareta Emnegard (Tf socialchef) & Gunilla Andersson (MAS)
2020-07-24

Du som har antikroppar mot covid-19 kan nu besöka din närstående på kommunens boenden för äldre och gruppbostäder

Från onsdag 22 juli kan anhöriga och bekanta som har antikroppar mot coronaviruset besöka sina närstående som bor på Ljusnarsbergs kommuns vård- och omsorgsboenden Koppargården och Solgården, trygghetsboendet Treskillingen och gruppboende Kata och Bergsmansväg. Det här är ett undantag från det generella besöksförbudet som har funnits sedan i våras.

För att du ska kunna komma på besök gäller följande:

 • Du ska ha gjort ett har gjort ett antikroppstest, där resultatet visar att du har haft covid-19 (resultatet är ”positivt”). Testet och provresultatet får inte vara äldre än sex månader. Testet ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav, vilket innebär att resultat från så kallade självtester inte är giltiga.
 • Du behöver boka tid för besöket, för att någon i personalen ska kunna möta upp dig vid dörren. Personalen möter upp vid entrén och du visar upp ditt intyg på testresultat. Personalen visar var det finns handsprit; handsprit ska användas, även personer som har antikroppar kan ha tagit i ytor där det kan finnas spår av smitta.
 • Varken du eller den du ska besöka behöver ha visir eller munskydd dock gäller fortfarande rekommendationerna att hålla avstånd mellan dig och den du besöker.
 • Det finns ingen tidsbegränsning för besöken.
 • Det finns ingen gräns för hur många som får komma på besök, men alla som kommer på besök måste naturligtvis ha gjort ett antikroppstest som visar på antikroppar mot coronaviruset.
 • Besöken sker med fördel utomhus och utan plexiglasvägg men kan också ske inomhus, i den boendes egen lägenhet/eget rum.
 • För dig som inte har antikroppar gäller fortsatt besök utomhus vid plexiglasbord.

Välkommen att höra av dig till aktuellt boende om du har frågor, eller om du vill boka ett besök!


Charlotte Dahlbom

socialchef


2020-07-15

Stöd till dig som känner dig ensam, understimulerad eller som har blivit mindre fysiskt aktiv

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av medel från Socialstyrelsen utvecklat hemsidan tillsammansisommar.selänk till annan webbplats med stöd och aktiviteter. Även Folkhälsomyndigheten hänvisar till tillsammansisommar.selänk till annan webbplats på sin webbsidalänk till annan webbplats.

Hemsidan är öppen för alla och erbjuder:
• Kostnadsfria samtal med Hälsocoacher
• Kostnadsfri rådgivning om mat och träning
• Digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
• Korta och längre träningsprogram
• Nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter


2020-03-31

Äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun

Besöksförbud på Treskillingen, Koppargården och Solgården.

Ljusnarsbergs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Regionens smittskyddsläkares rekommendationer och regeringens beslut gällande covid-19.
Som närstående och besökare till ett boende där det kan finnas personer med nedsatt immunförsvar på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning är det alltid viktigt att tänka till kring risken för smittspridning.

Ljusnarsbergs kommun inför därför ytterligare restriktioner gällande besök hos de boende med hänvisning till det beslut om besöksförbud som regeringen utfärdat från och med den 1 april.

Det innebär i praktiken att vi endast medger besök i undantagsfall och efter samråd med ansvarig chef eller sjuksköterska på boendet.

Tack för att du visar hänsyn!

Ljusnarsbergs kommun följer händelseutvecklingen när det gäller Coronavirusets utbredning.

Informationen kan komma att ändras.

Här kan du ladda ner informationen som PDFPDF

2020-03-25

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.
För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.
Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

 

2020-03-19

Information kring Covid-19 (Coronavirus) till föräldrar och elever i Ljusnarsbergs kommuns förskolor och skolor.

På grund av coronaviruset/covid-19 och rådande smittorisk, har Ljusnarsbergs kommun beslutat stänga fritidsgården och Kulturskolans dansaktiviteter från och med den 18 mars 2020. Därtill har beslutats att kommunen inte kommer att erbjuda ett samlat program för påsklovaktiviteter i april 2020.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte finns någon anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever som är sjuka eller uppvisar symtom, ska som alltid stanna hemma.

För elev

 • Skolplikten gäller. Friska barn/elever ska vara i skolan, sjuka ska vara hemma.
 • Ovanstående gäller även barn som varit utsatta för risker, men som är symtomfria.
 • Vid oro gällande skolgång, kontakta elevhälsan eller rektor.
 • Vid frågor om symtom, kontakta 1177 för sjukdomsrådgivning.

För personal

 • Frisk personal är på jobbet, sjuk personal stannar hemma.
 • Ovanstående gäller även personal som varit utsatt för risker, men som är symtomfri.
 • Vid oro eller om du är i riskgrupp, kontakta 1177 eller din läkare för rådgivning.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens rekommendationer.PDF

2020-03-16

Treskillingens restaurang har stängt för allmänheten

Som en försiktighetsåtgärd har Ljusnarsbergs kommun beslutat att från och med tisdag 17 mars stänga Treskillingens restaurang för externa gäster. Detta för att förhindra risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19.

Åtgärden gäller tills vidare och för mer information kontakta kostchef, tel. 0580-804 85.

Krisinformation.selänk till annan webbplats får du en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

2020-03-18

Kommunens vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets kommunala vuxenutbildningar övergår till distansundervisning fr.o.m. onsdagen den 18 mars www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats . Ingen undervisning kommer att bedrivas i Kopparhyttans lokaler från och med detta datum och skolans lärsal samt elevcafé kommer att vara stängda.

Torsdagarnas språkcafé och tisdagarnas obligatoriska handledningstillfällen för vård- och omsorgselever utgår tillsvidare. Möjlighet till handledning för distanselever kommer att finnas via mail, se det här dokumentetPDF.

När vi vet mer om tidpunkten för skolans fysiska öppnande återkommer vi med information till berörda elever samt publicerar på hemsida, Facebook och intranät.

Relaterad information

Här hittar du korrekt information om coronavirus och covid-19:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Näiltä verkkosivustoilta saat oikeaa tietoa koronaviruksesta ja covid-19:stä:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

You will find correct information about coronavirus and COVID-19 here:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Halkaan waxaad ka heleysaa macluumaad sax ah oo ku saabsan caabuqa Corona iyo covid-19

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Tu li vêdê agahîyên rast li ser vîrusa korona û covid-19 distînî:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Akate ka arakhe korektno informacia bašo coronavirus hem covid.19:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

هنا تجد المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا وعن كوفيد-19:
www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats


لێرە زانیاریی ڕاست دەستت دەكەوێت لەبارەی ڤایرۆسی كرۆنا و كۆڤید-19:
www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats


معلومات درست در باره ویروس کرونا و کووید 19 را در اینجا حاصل می نمایید:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats
www.orebro.se/coronaviruslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-10-13

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00