Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kungörelse om utställning

Tillägg till översiktsplanen i Ljusnarsbergs kommun – Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)

Rubricerad plan kommer att ställas ut på biblioteket i Ljusnarsberg, Konstmästaregatan 5 samt på Stadsarkitektkontoret i Lindesberg. Den kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten


Planen omfattar 16 strandnära områden i Ljusnarsbergs Kommun.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § Miljöbalken.


Utställning pågår 25 juni 2019 – 2 september 2019


Utställningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.
Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-1016”, eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.


Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 2 september 2019.


Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.


Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Simon Ljunggren, planarkitekt
Tfn. 0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Länk till dokumentlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2019-06-25

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00