Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

MHFA-kurs, i Kopparberg, 27-28 februari 2019

Första hjälpen till psykisk hälsa, i Kopparberg! Du lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa.

Ett övergripande mål med spridningen av kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande.

Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare åter-hämtningsperiod.

Första hjälpen kursen STANDARD är en 12-timmars kurs, som först och främst lär ut hur man hjälper vuxna. (det finns andra kurser som betonar hur man bäst hjälper ungdomar respektive pensionärerlänk till annan webbplats) Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Plats och tid:

I stora sammanträdesrummet, i kommunhuset, i Kopparberg kommer 2 dagars-kursen, kostnadsfritt, att hållas 27-28 februari 2019, kl 8:30 – 17:00. Attention bjuder på fika varje förmiddag och eftermiddag, men ev. kostnad för lunch måste var och en stå för personligen.

Om man anmäler sig så måste man deltaga i hela kursen! (bägge dagarna)

Anmälan:

Kursen blir av under förutsättning att det blir minst 15 anmälda. Max 20 deltagare. Om fler än 20 anmäler sig så har medlemmar i Attention företräde! Anmäl till Tuula Pettersson 070-352 40 94, eller på: attention-lindesberg.se/kontakta-oss länk till annan webbplats(ange namn, mailadress, telefonnummer och hemadress, till de som vill vara med) Om det går flera dagar, utan att du får en bekräftelse, så försök att få tag i oss!länk till annan webbplats

För mer information, se PDF: https://ki.se/sites/default/files/broschyr_forsta_hjalpen_till_psykisk_halsa_mhfa_2015-06.pdflänk till annan webbplats

Suicidprevention och efterlevandestöd

27 Februari
18.30 – 20.30

Monica Winnberg Buhr, från SPES, föreläser

Tingshuset
Gruvstugutorget 3
Kopparberg
Christina 072-585 36 82, Tuula 070-352 40 94
www.attention-lindesberg.se

Senast uppdaterad 2019-02-01

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00