Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Enkelt och lättillgängligt sätt att registrera otrygghet i vår app

Finns det platser eller miljöer i din kommun där du upplever otrygghet?

Berätta var någonstans, i vår gemensamma app för felanmälan hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

Däri finns ett val där du enkelt kan registrera om du upplever en plats som otrygg. Det kan vara bristande belysning, hög växtlighet, mörka platser eller rädsla för att utsättas för brott.

De lokala brottsförebyggande råden (BRÅ) i respektive kommun har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och att minska brottsligheten. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter, görs en samlad bedömning av mängden och typen av otrygghet för kommunens och polisens åtgärder i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

Detta är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län, polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet norra Örebro län.

OBS! det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen!

Kontakt:

Lokala BRÅ i Ljusnarsberg

Berit Westergren, sammankallande och samordnare

berit.westergren@ljusnarsberg.se

Lokala BRÅ i Lindesberg, Hällefors och Nora

Peter Björklund, sammankallande och samordnare

peter.bjorklund@nora.se

Polisen

Stefan Toll, kommunpolis i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg

stefan.toll@polisen.se

Anderas Pettersson, kommunpolis i Hällefors

Andreas.pettersson@polisen.se

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider